پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مسعود ترابی خواه [پدیدآور اصلی]، احمد رمضان زاده[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد مشاور]، عبدالله ملقب [استاد مشاور]
چکیده: کمتر از دو قرن از زمان کشف اولین چاه نفت در جهان می‌گذرد. طلای سیاه باعث ایجاد تحولی عظیم در زندگی روزمره جوامع بشری شده است؛ به‌طوری‌که زندگی بدون نفت و فرآورده‌های نفتی، برای انسان امروزی غیرقابل‌تصور خواهد بود. بااین‌وجود ذخایر نفتی ارزان در حال اتمام بوده و در اکثر میادین جهان، میزان تولید روند نزولی پیدا کرده است. ازاین‌رو صنعت نفت به دنبال روش‌های جدید جهت افزایش تولید و بازدهی از میادین هیدروکربوری می‌باشد. فناوری حفاری افقی از معدود روش‌های موفقی است که مورد استقبال روزافزون قرار گرفته است. در حفاری افقی سطح تماس چاه با مخزن افزایش یافته و میزان تولید از میدان به‌صورت قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. در مقابل مزایای زیاد این روش، هزینه‌های سرمایه‌گذاری سنگین و فناوری منحصربه‌فرد جهت حفاری قرار دارند. ازاین‌رو موفقیت حفر چاه‌های افقی در میدان، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شناخت دقیق محیط مخزن و آگاهی از تغییرات پارامترهای مختلف در آن، باعث کاهش احتمال بروز مشکلات متعدد در حفاری چاه افقی شده و موفقیت این روش را تضمین می‌کند. مدل ژئومکانیکی ابزاری است که می‌تواند با نمایش تغییرات پارامترهای مختلف در مخزن، راهگشای این مشکل باشد. در این پایان‌نامه به‌منظور تعیین راستای بهینه جهت حفر چاه افقی در میدان آغاجاری از مدل ژئومکانیکی استفاده شده است. روش کار به این صورت بوده که ابتدا مطالعات مربوطه در مورد سابقه موضوع از حفاری افقی تا مدل ژئومکانیکی انجام شده است. سپس داده‌های موردنظر در میدان آغاجاری جمع آوری شده و بر اساس آن‌ها مدل ژئومکانیکی یک‌بعدی ساخته شده است. این مدل توسط نتایج به دست آمده از آزمایش های انجام شده بر روی مغزه کالیبره شده است. در گام بعد مدل زمین‌شناسی میدان ساخته شده و شبکه‌بندی بر روی آن انجام قرار گرفته است. درنهایت بر اساس مدل ژئومکانیکی یک‌بعدی و مدل زمین‌شناسی، مدل ژئومکانیکی سه‌بعدی ساخته شده و مقادیر تنش در میدان تخمین زده شده است. در گام آخر نیز راستای مناسب جهت حفر چاه افقی تعیین شده و با استفاده از معیار شکست موگی کلمب، محدوده مناسب برای حفر چاه افقی در مخزن مشخص شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حفاری افقی #مدل ژئومکانیکی #مدل زمین شناسی #پنجره گل ایمن #ناپایداری چاه #معیار شکست #شبکه عصبی #میدان آغاجاری.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)