پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فاطمه سادات روحانی [پدیدآور اصلی]، حمید حسن پور[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد مشاور]
چکیده: گیر رشته لوله حفاری یکی از مشکلات پرهزینه و وقت گیر عملیات حفاری است که اگر سریع رفع نشود باعث خسارت مالی زیادی می شود. تا کنون روش دقیق تشخیص گیر رشته لوله حفاری در لحظه وقوع معرفی نشده است. مطالعات نشان می دهد که پارامترهای حین حفاری و ساختار زمین در وقوع گیر رشته لوله حفاری موثر هستند. گشتاور رشته حفاری یکی از این پارامترهاست که بر اثر چرخش رشته لوله حفاری تولید می شود. مهندس حفار با تحت نظر گرفتن پارامترهای حفاری به کنترل عملیات و تشخیص گیر لحظه ای رشته لوله حفاری می پردازد. این روش با توجه به امکان بروز خطای انسان و عدم دقت کافی، ضعف بسیاری دارد. تجارب نشان می دهد که گشتاور در لحظه وقوع گیر، ناگهان زیاد می شود و مته حفاری آهسته تر می چرخد. بنابراین با شناسایی تغییرات سوزنی شکل مشترک سیگنال گشتاور و سرعت چرخش مته، می توان لحظه وقوع را تشخیص داد. روش های مختلفی برای تشخیص تغییرات سوزنی شکل معرفی شده اند. در روش پیشنهادی، روش اپراتور غیر خطی انرژی هموار شده مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش تغییرات مثبت و منفی سیگنال تشخیص داده می شوند. در این پژوهش، روشی برای تشخیص تغییرات مثبت گشتاور و تغییرات منفی چرخش مته معرفی شده است. از معیارهای دقت دسته بندی و خطای دسته بندی برای ارائه نتایج استفاده شده است و نتایج شبیه سازی بیانگر کارایی بالای روش پیشنهادی، نسبت به روش های موجود می-باشد. به علاوه، نشان داده شده است که روش پیشنهادی به زمان کوتاهی برای آنالیز یک سیگنال نیاز دارد، بنابراین می توان از آن در سیستم های آنلاین استفاده کرد. در بخش دوم این پژوهش، روش جدیدی برای شناسایی مرز لایه های مختلف زمین، به عنوان نقاط پر خطر در وقوع گیر رشته لوله حفاری معرفی شده است. در این روش سیگنال گشتاور به چاه، به عنوان پارامتر موثر در این موضوع، قطعه بندی می شود. به طور کلی دو روش برای قطعه بندی وجود دارد؛ قطعه بندی ثابت و تطبیقی. روش های قطعه بندی ثابت نتایج ضعیفی دارند. در این پژوهش از روش جدید تبدیل موجک و بعد فرکتال برای قطعه بندی تطبیقی استفاده می شود. نشان داده شده است که مرزهای قطعه بندی سیگنال گشتاور، با دقت خوبی مرز لایه های سنگی مسیر چاه را مشخص می کند. این پژوهش می تواند گام بلندی در جهت رسیدن به حفاری هوشمند بهینه شده باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گشتاور #حفاری هوشمند #تشخیص گیر رشته لوله حفاری #پردازش سیگنال #هوش مصنوعی در صنعت حفاری #تشخیص لایه های زمین در مسیر چاه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)