پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
زهرا ضیائی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]
چکیده: تعبیر و تفسیر داده‌های ژئوفیزکی از مهم‌ترین بخش یک کار ژئوفیزیکی بوده که بر اساس شواهد زمین‌شناسی به شناخت بهتر پدیده‌های زیرسطحی می‌انجامد. برای نیل به این هدف و شناسایی پدیده‌های زمین‌شناسایی و کانی‌زایی مدل‌سازی و ساده‌سازی ساختارهای زمین‌شناسی به دو صورت مستقیم و وارون داده‌های ژئوفیزیکی سبب می‌شود تا پژوهندگی در شناخت دقیق‌تر مسائل فائق آید. در این تحقیق با توجه به این‌که بخش قابل توجهی از کانسارهای مس در گروه سولفیدهای توده‌ای قرار می‌گیرند. برای شناخت آن‌ها از داده‌های گرانی‌سنجی استفاده شده است. مدل‌سازی مستقیم داده‌های برداشتی ژئوفیزیکی از روش‌هایی است که بعد از جمع‌آوری اولیه اطلاعات زمین‌شناسی، در عمق‌های نزدیک به سطح و متوسط به جست ‌و جو مواد معدنی در جهت تکمیل دستاوردهای زمین‌شناسی و اکتشافی می‌پردازد. از داده‌های برداشت شده گرانی‌سنجی کانسار مس شیخ‌عالی در استان هرمزگان استفاده شد. صد و بیست و یک داده برداشتی این کانسار، از اندازه‌گیری یازده خط پروفیل و یازده ایستگاه در هر پروفیل با در نظرگیری فاصله پروفیلی و ایستگاهی پنج متر، حاصل شد. سپس براساس اشکال هندسی این گونه کانسارها (عدسی و صفحه‌ای)، مدل مصنوعی مورد نظر در محیط نرم‌افزار Noddy تهیه گردید. در ابتدا مدل مصنوعی، تیپ قبرس معدن شیخ‌عالی نسبت به مدل‌های رسوب‌گذاری تیپ‌های دیگر تمیز داده شد. سپس بر پایه پاسخ‌گیری از مدل مصنوعی، مدل‌سازی مستقیم صورت گرفت. همچنین به منظور بررسی وضعیت این گونه کانسارها به روش گرانی‌سنجی، داده‌های دیگری از کشور آمریکا (آلاسکا) و ترکیه (قونیه)، تهیه و به روش مستقیم، مدل‌سازی شد. در نهایت با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی، مدل‌های مصنوعی و داده‌های گرانی‌سنجی، مدل نهایی معدن شیخ‌عالی در نرم‌افزارهای WinGlixnk ، Modelvision و Noddy ترسیم گردید. برای درک زمین‌شناسی بهتر، مدل‌ها به صورت ساده‌سازی شده در نرم افزار Surfer ترسیم شدند. با توجه به قرارگیری معدن شیخ‌عالی بر روی کمربند آلپی، یک سری اطلاعات تکمیلی علاوه بر محل‌های مستعد حفاری به دست آمد. طبق نتایج به دست آمده این کمربند از مرکز ترکیه، نسبت به عناصر با ارزش فقیرتر شده و بر کانسارهای ثانویه مس‌دار آن افزوده می‌شود و در محدوده قونیّه و شیخ‌عالی دو نقطه حفاری پیشنهاد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل‌سازی مصنوعی #مدل‌سازی مستقیم #تیپ قبرس #کانسارهای مس #گرینزکریک #قونیه #معدن شیخ‌عالی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)