پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
مصطفی غلامی [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، جهاندار کدیور [استاد مشاور]
چکیده: امروزه اهمیت مواد معدنی و مخصوصاً ذخایر آهن در اقتصاد یک مملکت بر کسی پوشیده نیست. نیاز مداوم و فزاینده بهره‌برداری از ذخایر معدنی در سال‌های اخیر موجب پیشرفت و توسعه بسیاری از روش‌های ژئوفیزیکی برای اکتشاف و آشکارسازی این ذخایر شده است. هدف از تحقیق حاضر اکتشاف و مدل‌سازی یکی از کانسارهای آهن منطقه سنگان خواف واقع در جنوب شرق استان خراسان رضوی می‌باشد. بدین منظور ابتدا عکس ماهواره‌ای ASTER منطقه تهیه و توسط نرم‌افزار پردازش تصویر ENVI مورد بررسی قرار گرفت. سپس شدت قائم مغناطیسی در 441 نقطه، بر روی 21 پروفیل با شبکه اکتشافی 25×25 متر برداشت گردید. بعد از انجام تصحیحات اولیه، برای تفکیک و آشکارسازی بهتر آنومالی‌های مغناطیسی از روش‌های مختلف گسترش به سمت بالا، گسترش به سمت پایین، مشتق دوم قائم و روند سطحی در قالب نرم‌افزار Modelvision pro استفاده گردید. پس از تفسیر کیفی، داده‌ها به صورت کمی مورد بررسی قرار گرفتند که بدین منظور آنومالی‌های حاصل ابتدا به صورت دوبعدی و سپس همه آنومالی‌های موجود به طور همزمان مورد مدل‌سازی سه بعدی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مدل‌سازی‌ها حاکی از وجود توده‌هایی است که در بازه عمقی از سطح تا حدود 75 متری قرار دارند. از میان سه توده‌ای که مورد مدل‌سازی قرار گرفته است، توده A از بقیه بزرگتر و دارای مقدار قابلیت مغناطیسی بیشتری است و احتمال می‌رود که درصد بیشتری مگنتیت داشته باشد در حالی که دو توده دیگر احتمالاً بیشتر به صورت هماتیت و گوتیت می‌باشند. سپس برای بررسی بیشتر آنومالی‌ها از نظر گسترش عمقی و کسب نتایج بهتر از روند کانی‌سازی، سه پروفیل مقاومت ویژه در این محدوده برداشت و توسط نرم‌افزار RES2DINVمورد مدل‌سازی قرار گرفت. در مدل‌های مربوط به این سه پروفیل قسمت‌هایی که دارای مقاومت ویژه زیاد است به عنوان آنومالی محسوب شدند وگسترش عمقی از سطح زمین تا حدود 40 متری را دارا هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل‌سازی #کانسارهای آهن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)