پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
صمد دانش آموز [پدیدآور اصلی]، سید رضا قوامی ریابی[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش به منظور اکتشاف منابع هیدروکربوری غیرمتعارف براساس روشهای ژئوشیمی آلی انجام شده است. شیل‌های گاز‌ی به دلیل داشتن مواد آلی بالا چنانچه از نظر پختگی مواد آلی وارد پنجره گازی شده و در مرحله تولید گاز خشک قرار گرفته و زایش گاز درجا در آنها صورت گیرد، به عنوان شیل گازی (مخازن نامتعارف) محسوب شده که امروزه در کشورهای توسعه یافته به مرحله-ی تولید رسیده اند. میزان دقیق ذخیره شیل های گازی دنیا مشخص نیست، اما تخمین ها نشان می دهد استرالیای غربی دارای منابع عظیمی از گاز برجا است. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا در سال 2011، استرالیا ششمین کشور ازنظر میزان ذخایر شیل های گازی می باشد. لذا بررسی توان تولید در مخازن نامتعارف از جمله پژوهش های مورد توجه در صنعت نفت است. دراین مطالعه به بررسی اختصاصات ژئوشیمیایی آلی در سازندهای حوضه کنینگ استرالیای غربی پرداخته شد. برای این منظور با بررسی ویژگی های شیل بارنت (به عنوان یک شیل تولید کننده و با اهمیت در ایالات متحده) مجموعه ای از پارامتر های ژئوشیمیایی سازندهای موردنظر در حوضه کنینگ استرالیای غربی تعیین شدند و مقادیر آن ها با مقادیر کمینه ی آستانه در شیل بارنت مقایسه گردید. ارزیابی ضریب انعکاس ویترینایت میزان بلوغ نمونه‌ها و احتمال وجود پتانسیل شیل گازی را بررسی می نماید. نتایج به‌دست‌آمده از نمودار TR-Ro، بر اساس ماکزیمم و مینیمم Ro نشان دهنده تولید گاز از کروژن سنگ منشأ می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده توسط آنالیز راک اول و لاگ های ژئوشیمیایی سازندهای مورد مطالعه، سه سازند گلدویر، نونکانبا و پووله توان تولید هیدروکربن را دارند. بر پایه ی محاسبات صورت گرفته، مجموع کل هیدروکربن های سازند های گلدویر، نونکانبا و پووله برابر با 877.34، 315.94، 183.34 (bcf/section) (مقدار نفت و گاز تولید شده برای گلدویر702، 175.34، نونکانبا 224.32، 91.62 و برای پووله 132، 51.34 bcf/section) است، و مجموع گاز حفظ شده در سازند های گلدویر، نونکانبا و پووله به ترتیب 202، 78.80 و 45.34(bcf/section) می باشد که با توجه به ضخامت مناسب این سازندها مقدار گاز حفظ شده در مقایسه با شیل بارنت قابل چشم گیر است. در پایان از یکسری آنالیز تکمیلی شامل کروماتوگرافی گازی (GC) و دیاگرام ستاره ای (تکنیک هایی در ژئوشیمی آلی برای تعیین ویژگی نفت ها) استفاده گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شیل گازی #ارزیابی ژئوشیمیایی #پارامترهای راک اول #انعکاس ویترینایت #گاز حفظ شده #حوضه کنینگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)