پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
محمدرضا قاضی مرادی [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، شهاب قمی [استاد مشاور]
چکیده: استفاده از روشهای ژئوفیزیکی در اکتشاف توده های مدفون راه حل مناسبی است تا از وضعیت این توده ها اطلاعاتی کسب کرد. بخصوص در اکتشاف مناطق وسیع، روشهای ساده تر و کم هزینه تر مانند روشهای ثقل سنجی و مغناطیس سنجی که روشهای میدان پتانسیل نیز نامیده می شوند بسیار پرکاربرد می باشد. پس از برداشت این داده اکتشاف ژئوفیزیکی پایان نیافته و داده های خام به دست آمده نیاز به تفسیر دارند. بنابراین تفسیر داده های حاصل از مهمترین بخشهای این اکتشافات بوده و نیاز به تجربه و مهارت کافی در تعیین پارامترهای اساسی توده ها دارد. یکی از این پارامترها تعیین محل و موقعیت توده های آنومال و تفکیک مرزهای آنها از هم می باشد. تبدیل سیگنال تحلیلی از جمله روشهایی است که به دلیل پاسخ خاصش می توان از آن برای تعیین مرزهای توده های بیهنجار استفاده نمود. همچنین این روش دریچه رسیدن به تفسیر خودکار داده ها توسط رایانه می باشد که می تواند خود باعث افزایش سرعت تفسیر و بالا رفتن دقت آن شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میدان پتانسیل – مدلسازی مصنوعی – تعیین مرزها– سیگنال تحلیلی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)