پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
جمال جمال اوغلی [پدیدآور اصلی]، مرتضی زاهدی[استاد راهنما]، حمید حسن پور[استاد مشاور]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: امروزه یکی از ملزومات ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات صنعتی، استفاده از ماشین آلاتی است که کارکردشان به طور خودکار بوده و اتکای آن به عوامل انسانی کمتر باشد. علی رغم پیشرفت های صورت گرفته در اتوماسیون صنعت کاشی و سرامیک، عیب یابی این محصولات به منظور درجه بندی یا خارج کردن محصولات فاقد کیفیت در روند تولید، هنوز بصورت دستی بوده و توسط عوامل انسانی انجام می گیرد. اغلب کارهای انجام شده در این زمینه روی عیوبی متمرکز شده اند که وجودشان نمی تواند بطور یقین سرنوشت محصول را در مرحله ای از تولید تعیین کند. اهمیت عیوب شکستگی از آنجاست که اگر محصولی دارای این عیوب باشد، به احتمال بسیاری بازیافت شده و در صورت تشخیص بموقع این عیوب، از ارسال محصول به مراحل بعدی می تواند جلوگیری شود. که این امر باعث کاهش هزینه های تولید و اثرات نامطلوب زیست محیطی می شود. موارد ذکر شده امکان بررسی جداگانه این عیوب را فراهم می کند. از این رو در این پایان نامه ضمن مطالعه و بررسی روش ها و چالش های موجود در زمینه ی مربوط و با استفاده از دانش پردازش تصویر و بینایی ماشین، سعی در ارائه ی روشی ساده برای آشکارسازی خودکار عیوب شکستگی و پریدگی در مرزها و بدنه ی کاشی و سرامیک شده است. روش پیشنهادی با استفاده از دیدگاه بازیابی مرزهای سالم و آشکارسازی حفره ها، اقدام به شناسایی عیوب می کند. با استفاده از دیدگاه روش پیشنهادی این پایان نامه، کشف، شمارش، نمایش و درجه بندی عیوب شکستگی بصورت بلادرنگ و با دقتی بالا انجام خواهد شد. علاوه بر این، تدابیری در ارائه ی روش پیشنهادی در نظر گرفته شده است، که امکان استفاده از روش را در دو فاز مختلف تولید فراهم می کند. بطوریکه اولین مرحله استفاده از روش پیشنهادی، قبل از ورود محصولات به کوره می باشد. جایی که بدنه کاشی هنوز موادی ضعیف می باشد. آمارها نشان می دهد که شایع ترین محل وقوع این عیوب نزدیکی این مرحله می باشد. که در اینصورت روش پیشنهادی قادر خواهد بود با شناسایی کاشی بازیافتی، عدم کیفیت آنرا اعلام کرده و از ارسال محصول به مراحل بعد و در نهایت از تحمیل هزینه های زائد جلوگیری کند. کاربرد دوم استفاده از روش در مرحله ی درجه بندی محصولات می باشد. از این رو قابلیت درجه بندی محصولات با توجه به اندازه ی عیوب و تعدادشان، به سایر قابلیت های روش پیشنهادی افزوده شده است. بنابراین بدیهی است که روش مذکور نسبت به لعاب محصولات سرامیک مستقل باشد. از برجسته ترین ویژگی های روش مذکور، بلادرنگ بودن زمان اجرای روش می باشد. که این امر در صنعت بسیار حائز اهمیت است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پردازش تصویر #بینایی ماشین #عیوب کاشی و سرامیک #بازیابی مرزها #بلادرنگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)