پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
داود محمودی [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، حسین خسروی[استاد مشاور]
چکیده: ماشین بردار پشتیبان یکی از الگوریتمهای مورد اعتماد و با کارایی فوق العاده بالا در تشخیص الگو است که در سالهای اخیر به طور وسیعی در مسایل کلاسه بندی و رگرسیون خطی و غیر خطی مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که یکی از روشهای حل مسائل چند کلاس، استفاده از کلاسه بندهای دوتایی است، پیاده سازی همزمان کلاسه بندهای دو تایی ماشین بردار پشتیبان بر روی FPGA به صورت موازی، می تواند کاربرد خوبی بخصوص در کاربردهای بلادرنگ داشته باشد. در این پایان نامه یک ساختار سخت افزاری ساده برای پیاده سازی کلاسه بندهای دوتایی ماشین بردار پشتیبان بر روی FPGA ارایه می شود. از بخش آموزش ماشین بردار پشتیبان که به صورت نرم افزاری اجرا می گردد، پارامترهای لازم استخراج شده و برای اجرای بخش تست بر روی سخت افزار بکار گرفته می شود. در ساختار سخت افزاری طراحی شده، عملیات ضرب برداری و همچنین کل عملیات کلاسه بندی دوتایی چند کلاس به صورت موازی و به طور همزمان انجام می شود. به منظور واقعی کردن طرح، از داده های مربو ط به سیستم تشخیص ارقام دستنوشته فارسی در سه کلاس مختلف، برای آموزش و تست ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. شبیه ساز گرافیکی System Generator برای شبیه سازی طرح سخت افزاری مورد نظر مورد استفاده قرار گرفته است. پیاده سازی کلاسه بند ماشین بردار پشتیبان خطی و غیر خطی با توابع و بلوکهای ساده امکان افزایش ابعاد بردارهای ویژگی، امکان تعمیم به چندین کلاسه بند دوتایی همزمان، عدم پیچیدگی در طراحی سخت افزاری و ساده بودن سایر بلوک ها و عملیات استفاده شده در طرح مورد نظر، از خصوصیات بارز این تحقیق به شمار می رود. طبق نتایج شبیه سازی بر روی FPGA، ماکزیمم فرکانس کاری 202/840 MHz برای کلاسه بندی خطی، و نرخ باز شناسی 98/67٪ برای کلاسه بند غیر خطی به دست آمده است. این نتایج نشان از عملکرد فوق العاده سیستم طراحی شده دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#FPGA #پردازش بلادرنگ #ماشین بردار پشتیبان #System Generator

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)