پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
شیرین عصبی خلجائی [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: یکی از روش های مورد استفاده برای شناسایی لبه‌ها و گوشه ها در عملیات مختلف پردازش تصویر، استفاده از ویژگی های Phase Congruency (همفازی) در تصویر است. نتایج این روش بسیار مناسب بوده و در مقایسه با روش های قدیمی تر نسبت به تغییرات تضاد در تصویر مستقل است. در مدل همفازی، به جای اینکه نقاط با گرادیان بیشینه روشنایی ویژگی محسوب شوند، نقاط با بیشینه انرژی محلی در بخش هایی که مؤلفه-های فوریه بیشتر در فاز یکسانی هستند، به عنوان ویژگی در نظر گرفته می شوند. طبیعت محاسباتی الگوریتم همفازی، هنگامی که عملکرد بلادرنگ مد نظر است به توان محاسباتی بالایی نیاز دارد، چرا که اعمال چندین فیلتر برای استخراج مؤلفه های فوریه در جهت های مختلف موردنیاز است. اگر بتوان عملیات را بصورت موازی انجام داد می‌توان براین مشکل فائق آمد. در این پایان نامه الگوریتم همفازی در نرم افزار و پس از آن در یک بعد با کمک فضایSystem Generator روی FPGA پیاده سازی شده است. در محاسبات از اعداد ممیز ثابت استفاده شده و روابط ریاضی به الگوریتم هایی بصورت قابل اعمال به FPGA تبدیل و سپس استفاده شده اند. نتایج بدست آمده به لحاظ دقت محاسبات بسیار نزدیک و قابل مقایسه با نتایج محاسباتی به دست آمده از نرم افزار MATLAB است؛ در حالی که زمان اجرا در اجرای سخت افزاری و با اعمال عملیات موازی سازی در بخش اعمال فیلترها نسبت به نرم افزار کاهش چشمگیری داشته است. زمان اجرای سخت افزاری برای طرح حدود 0.004 میلی ثانیه و برای اجرای نرم افزاری حدود 4.7 میلی ثانیه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لبه یابی #انرژی محلی #همفازی #FPGA #System Generator

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)