پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
احمد ذوالفقاری [پدیدآور اصلی]، حسین خسروی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، روشی جدید در بازیابی تصاویر ارائه شده است که علاوه بر سریع بودن، همزمان دقت بالایی نیز داشته باشد. در سال های اخیر، حجم تصاویر موجود در پایگاه های داده تصاویر خصوصی و یا عمومی نظیر شبکه جهانی اینترنت رو به افزایش است. با توجه به این موضوع، سیستم هایی با قابلیت بازیابی تصاویر بر اساس خصوصیات دیداری در حیطه موضوعات مطرح شده در شاخه پردازش تصویر اهمیت بسزایی یافته است. بازیابی تصاویر کاربردهای بسیاری در زمینه های پزشکی، نظامی، صنعتی و محیط چندرسانه‌ای دارد. یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا تصاویر را بر اساس مفاهیم بصری شان مانند رنگ، شکل و بافت بازیابی می کند که با بازیابی تصویر مبتنی بر متن متفاوت است.از آنجا سرعت در سیستم ها رایانه ای تبدیل به مشخصٌه ای مهم شده است؛ علاوه بر دقت، سرعت هم در اولویت قرار گرفته است. در روش پیشنهادی از دو ویژگی رنگ و لبه استفاده شده است.ترکیب ویژگی هیستوگرام رنگ HSV و ویژگی هیستوگرام لبه ( (SRF بر پایه الگو های باینری محلی (LBP) ، سیستم پیشنهادی را تشکیل می دهد.در کنار استفاده از دو ویژگی ذکر شده از معیار تطابق کانبرا،جهت افزایش کارا‌ئی نیز بهره گرفته شده است. نحوه بازیابی تصاویر اینگونه است که پس از دریافت تصویر پرس وجو، سیستم تصویر مورد نظر را با تمامی تصاویر موجود مورد ارزیابی قرار می دهد و شبیه ترین تصاویر را ارائه می دهد.جهت ارزیابی روش پیشنهادی، پایگاه داده Wang به کار گرفته شده است که شامل 1000 تصویر در 10 کلاس معنایی می باشد.در نهایت با ارزیابی سیستم پیشنهادی با سیستم های بروز موجود، مشاهده می شود که سیستم ما دقت و سرعت بهتری نسبت به روش های موجو دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازیابی تصاویر #رنگ #ویژگی لبه #الگوهای باینری محلی #کانبرا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)