پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
امین صاحبی [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، شبیه سازی و پیاده سازی مرحله ی آزمایش ماشین بردار پشتیبان موازی (PSVM) را ارائه می دهیم. مرحله ی آموزش به صورت جدا و از پیش توسط نرم افزار MATLAB صورت گرفته شده و از نتایج آن در مرحله-ی آزمایش استفاده شده است. در این پایان نامه از قطعه FPGA ساخت شرکت Xilinx به نام Spatran3E استفاده شد که از طبقه ی FPGA های ارزان قیمت و دارای منابع محدود می باشد. به دلیل وجود منابع محدود در این قطعه از کرنل سخت افزار پسند استفاده شده است که با خاصیت عدم نیاز آن به ضرب کننده ها باعث صرفه جویی در مصرف منابع می گردد. معماری اصلی این پایان نامه در معماری بلوک نرم مرتبه اول بکار رفته است و نشان داده ایم که با پیاده سازی معماری آن بصورت موازی علی رغم کمی پیچیده تر شدن الگوریتم، تغییر محسوسی را در عملکرد کلی سیستم از لحاظ سرعت انجام محاسبات، نسبت به سایر مراجع را شاهد خواهیم بود. ماشین بردار پشتیبان ارائه شده در این پایان نامه با سرعت کلاک کمتر از 100مگاهرتز و با مصرف بخش بسیار کوچکی از منابع، تنها حدود 2درصد نسبت به سایر مراجع، عملکرد بسیار بهتری را نتیجه می دهد که در فصل 6 این پایان نامه آورده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماشین بردار پشتیبان #شناسایی چهره #FPGA #نرم مرتبه اول #کرنل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)