پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمدحسین صفار دستگردی [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]، نیازمحمد محمودی [استاد راهنما]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد مشاور]
چکیده: پسابهای صنعتی اکثرا حاوی مواد خطرناک مانند رنگهای مصنوعی و فلزات سنگین میباشند. پساب‌های تخلیه شده در منابع طبیعی آب اثرات خطرناکی بر روی زیستبوم طبیعی و انسانی می‌گذارد. روشهای مختلفی برای پاکسازی پساب از آلودگی بسط داده شده است. در میان تمام این روشها، روش جذب به دلیل آسان بودن، کارا بودن بر روی تمامی مواد سمی یا مضر و امکان بازیابی و استفاده مجدد از جاذب استفاده شده، شیوهای شناخته شده و کارآمد میباشد. در این پایان‌نامه، نانو‌ذرات زئولیت طبیعی و اصلاح شده با آمینو سیلان، به عنوان جاذب برای برای جذب مس، بازیک آبی 41، متیلن آبی، مستقیم قرمز 23 و مستقیم قرمز 80 استفاده شد. تاثیر متغیر‌های عملیاتی چون مقدار جاذب، غلظت اولیه، نمک و pH بررسی شد. از میکروسکوپ الکترونی پویشی، طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه و طیف نگاری پراش اشعه ایکس برای شناسایی جاذب استفاده شد. ایزوترم‌های تعادل با استفاده از مدلهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بررسی شدند. برای بررسی سینتیک جذب، سینتیک‌های شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم و مدل نفوذ درون ذرهای بررسی شدند. ظرفیت جذب نانو‌مواد زئولیت اصلاح سطح شده به 2500 و 3333/34 mg/g به ترتیب برای مستقیم قرمز 23 و مستقیم قرمز 80 رسید. نتایج نشان میدهد هر دو جاذب نانو‌مواد زئولیت طبیعی و اصلاح شده میتواند به عنوان جاذبی مناسب برای پاکسازی آب آلوده مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رنگزا #فلز سنگین #جذب #ایزوترم و سینتیک #زئولیت طبیعی #زئولیت اصلاح سطح شده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)