پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ابراهیم سالاری [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، حمید سلطانیان[استاد مشاور]
چکیده: سرمته بخشی از رشته ابزار حفر است که در تماس مستقیم با سنگ بوده، انرژی تولید شده توسط موتور را به سنگ منتقل کرده و باعث خرد شدن سنگ می شود. هدف از انجام این پایان نامه، انتخاب سرمته مناسب برای حفاری در میدان نفتی مارون است. برای رسیدن به این مهم، از میان روش های تصمیم-گیری، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی به عنوان مبنای کار انتخاب شده است. علاوه بر این که نظر و سلیقه متخصصان نسبت به گزینه ها و معیارهای حفاری با یکدیگر متفاوت است، برتری گزینه ها و معیارها نیز نسبت به یکدیگر مطلق نبوده و از قانون صفر و یک تبعیت نمی کند. به همین دلایل روش تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی به عنوان روش کار انتخاب شده است. پارامترهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است شامل: مقاومت فشاری تک محوره، کانی های ساینده، بافت و ابعاد دانه ها، عمق لایه مورد حفاری، وجود آب، وجود گسل، وضعیت تنش ها، خاصیت الاستیسیته، تخلخل و تراوایی سنگ، چسبندگی سنگ، سختی سنگ و وضعیت بازشدگی و پرشدگی درزه ها می باشند. گزینه ها نیز شامل دو گروه اصلی سرمته های کاجی و سایشی به همراه زیر مجموعه های این سرمته ها می باشد. برای حل این مسأله ابتدا اهمیت پارامترهای حفاری نسبت به یکدیگر به دست آمده است، تا به مهندسین این حوزه کمک کند تا پارامترهای مهم و بحرانی در فرایند حفاری میدان نفتی مارون را شناخته و در رابطه با آن ها مطالعات کامل تری انجام دهند. در مرحله بعدی امتیاز هر کدام از سرمته ها نسبت به هر پارامتر به دست آمده است و در پایان از جمع حاصل ضرب وزن هر گزینه نسبت به معیار در وزن همان معیار نسبت به هدف، وزن نهایی تمام گزینه ها به دست آمده و رتبه بندی گزینه ها صورت گرفته است. در پایان حل مسأله سرمته های L111، R1 وGT20 به عنوان گزینه های پیشنهادی مشخص شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمته #روش تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی #حفاری میدان نفتی مارون #سازند

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)