پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
امیر کاشفی [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، مهدی ضیائی [استاد مشاور]
چکیده: منطقه تربت‌حیدریه با قرارگیری در کمربند متالوژنی کرومیت تربت‌حیدریه- سبزوار و با داشتن مساحتی بالغ بر 10/000 کیلومترمربع در شرق ایران واقع‌شده است. تشکیلات اولترابازیک و افیولیت ملانژ این کمربند در سنگ دربرگیرنده دونیت حاوی ذخایر مس، منگنز، کرومیت کوچک و متوسط است. هدف از این تحقیق، تهیه نقشه پتانسیل مطلوب در منطقه رباط سفید جهت اکتشاف ذخایر کرومیت و مس با استفاده از تلفیق به روش منطق فازی و وزن های نشانگر در محیط GIS است. برای استخراج شاخصه های اکتشافی، مطالعه و پردازش بر روی داده های زمین شناسی، ساختارهای خطی، داده های ژئوشیمیایی، داده های مغناطیس هوایی و تصاویر دورسنجی انجام گرفت. بررسی داده های دورسنجی، با پردازش تصاویر ASTER منطقه در محیط نرم افزارENVI با هدف جداسازی و تفکیک دگرسانی های مرتبط با ذخایر کرومیت و مس انجام پذیرفت. داده های ژئوشیمیایی بعد از انجام پیش‌پردازش‌های لازم از روش های تک متغیره، چند متغیره و نیز روش زونالیته (سالاووف) و روش هاله های مرکب، جهت ترسیم نقشه پتانسیل مطلوب ژئوشیمیایی استفاده شد. پردازش داده های مغناطیس هوایی با هدف آشکارسازی گسل ها و آنومالی های مغناطیسی در محیط نرم افزار GEOSOFT(OASIS MONTAJ) انجام شد. درنهایت نیز با تلفیق داده های اکتشافی توسط روش‌های وزن های نشانگر و منطق فازی در محیط نرم افزارArcGIS ، نقشه پتانسیل مطلوب برای منطقه تحت بررسی، ارائه شد. به منظور اعتبارسنجی نقشه های پتانسیل حاصله از روش منطق فازی، از اندیس های مس موجود در منطقه و هچنین بازدید زمینی از منطقه استفاده شد. بر اساس نقشه های پتانسیل مطلوب به‌دست‌آمده توسط روش های مذکور، سرانجام منطقه مستعد شناسایی ‌شده و جهت انجام مطالعات تکمیلی تر معرفی گردید. در نقشه پتانسیل مطلوب کرومیت به‌منظور ادامه اکتشافات در مرحله نیمه تفصیلی، مناطق با احتمال بالاتر از 4برابر احتمال متقدم با مساحت 30 کیلومترمربع که حدود 1/2 درصد از کل منطقه موردمطالعه است به عنوان پتانسیل بالا معرفی شدند. همچنین براساس نقشه پتانسیل مطلوب مس، یک سری مناطق پتانسیل بالا مشخص گردیده شد که در آن محدوده های 1 و 2 اولویت اول اکتشافی و محدوده های 3، 4 و 5 اولویتهای بعدی اکتشافی هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کرومیت #مس #نقشه پتانسیل مطلوب #روش وزن های نشانگر #روش منطق فازی #رباط سفید #ایران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)