پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زهرا محمدی [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، مهدی ضیایی [استاد مشاور]
چکیده: با به اهمیت کمربند متالوژنی ترود- چاه شیرین از لحاظ عناصر مس، طلا، سرب و روی، دو نقشه زمین‌شناسی 1:100000 معلمان و کلاته‌رشم به منظور تهیه نقشه‌های پتانسیل معدنی ذخایر پلی‌متال انتخاب شدند. بانک اطلاعات داده‌های ژئوشیمیایی، سنجش از دور، زمین‌شناسی و ساختاری از دو نقشه 1:100000 معلمان و کلاته‌رشم در محیط GIS طراحی و پیاده‌سازی شد. داده‌های زمین‌شناسی برای تفکیک واحدهای سنگی موجود در منطقه، یکپارچه‌سازی دو نقشه و شناسایی گسل‌ها مورد استفاده قرار گرفت. داده‌های دورسنجی حاصل از تصاویر ماهواره‌ای ASTER و Sentinel-2A برای شناسایی و تفکیک دگرسانی‌های آرژیلیکی، پروپلیتیکی، فیلیکی، کربناته، سیلیسی و اکسیدهای آهن در منطقه معلمان و کلاته‌رشم استفاده شد. از داده‌های ژئوشیمیایی، 13 عنصر Ag، Au، As، Pb، Zn، Sb، Mo، Bi، W، Cu، Co، Cr، Ni برای شناسایی الگوهای ژئوشیمیایی موجود در منطقه انتخاب و با پیش‌پردازش‌های لازم بر روی این عناصر، نقشه‌های ژئوشیمیایی با روش‌ فرکتال عیار- مساحت تحلیل شدند. در پایان داده‌های اکتشافی توسط روش‌های وزن‌های نشانگر و منطق فازی در محیط GIS تلفیق شده و نقشه‌های پتانسیل معدنی حاصل گردید. به منظور اعتبارسنجی نقشه‌های خروجی پتانسیل معدنی از اندیس‌های پلی‌متال موجود در منطقه استفاده شد و بهینه‌ترین زون‌های کانی‌سازی برای اکتشافات تکمیلی ارائه شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ذخایر پلی‌متال #فرکتال عیار- مساحت #مدل پتانسیل معدنی #روش وزن‌های نشانگر #روش فازی #معلمان #کلاته‌رشم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)