پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
بابک رزمجو [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]
چکیده: در استخراج به روش روباز بایستی ابتدا محدوده نهایی معدن تعیین شود. محدوده نهایی شکل و اندازه‌ی معدن را در آخر عمر معدن نشان می‌دهد و بیانگر آن است که خارج از این محدوده استخراج ماده‌ی معدنی به روش روباز یا سطحی اقتصادی نیست. تعیین محدوده نهایی در معادن روباز برای تعیین محل دپوی باطله، کارخانه فرآوری، مسیرهای دسترسی و به ویژه برنامه‌ریزی تولید از اهمیت خاصی برخوردار است. برنامه‌ریزی تولید نیز از مسائل مهم در طراحی معادن روباز است. هدف از برنامه ریزی تولید تعیین ترتیب استخراج بلوک های معدنی است به طوریکه اهدافی مانند حداکثر سازی ارزش خالص فعلی یا تأمین عیار کارخانه در بازه‌های مختلف استخراجی قابل دستیابی باشد. در این پایان‌نامه برای تعیین محدوده نهایی کانسارهای معدن سنگ آهن مروارید، ابتدا مدل بلوکی زمین شناسی کانسارها، با استفاده از نرم‌افزار Datamine ساخته شد. سپس براساس پارامترهای فنی و اقتصادی، محدوده نهایی این کانسارها با نرم افزارNpv Scheduler4 طراحی شد. در ادامه برنامه ریزی تولید کانسارهای معدن مروارید به دو روش ابتکاری و Multi Miningبا نرم افزار Npv Scheduler4 انجام شد. در روش ابتکاری چهار کانسار به عنوان یک معدن واحد در نظر گرفته شد و برنامه ریزی تولید آن پس از انتخاب سه پوش بک به عنوان بهترین حالت از 8 حالت در نظر گرفته شده انجام شد، که در آن مجموع تناژ استخراج شده در پنج سال عمر معدن برابر با 1600990 تن با ارزش خالص فعلی 29796467 دلار بدست آمد. اما در روش Multi Mining با انتخاب تعداد 2 پوش بک برنامه ریزی تولید برای هریک از چهار کانسار جداگانه انجام شد که تناژ کل استخراجی برابر با 1600994 تن با ارزش خالص فعلی 29836787 دلار بدست آمد. در پایان با انجام تحلیل حساسیت بر روی ارزش خالص فعلی قیمت فروش به‌عنوان مؤثرترین عامل مشخص شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#Datamine #NPV Scheduler4 #Multi Mining #محدوده نهایی #برنامه‌ریزی تولید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)