پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
علی لطفی [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]، آرزو عابدی[استاد راهنما]
چکیده: کانی های سولفیدی بنابه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مرتبط و درگیری با سایر کانی ها، رفتار ویژه ای از خود در فرآیند فلوتاسیون نشان می دهند. از این رو رفتارسنجی این کانی ها در یک مدار فرآوری می تواند منجربه افزایش راندمان جداسازی کانی های باارزش و باطله شود. کانسنگ معدن مس سونگون شامل کانی های مس دار باارزش مانند:کالکوپیریت، کالکوسیت، کوولیت و... است. بعضی از کانیهای همراه که به عنوان کانی مزاحم در قسمت فرآوری محسوب می شوند (مانند پیریت) نیز در این کانسار موجود هستند. جهت بررسی رفتار کانی ها در مدار فرآوری کارخانه تغلیظ مس سونگون، از تمام بخش های کلیدی مدار نمونه برداری کرده و نمونه ها مورد آنالیز شیمیایی و مطالعات کانی شناسی در دانه بندی های مختلف قرار گرفتند. در هر بخش مدار درصد وزنی کانی ها و بازیابی و همچنین کارایی جدایش برای کانی های مختلف در اندازه های مختلف محاسبه شد. در مرحله رافر، در همه اندازه ذرات، بازیابی مس سولفیدی بالای 90 % بود که بیشتر مربوط به کانی های کالکوسیت و کوولیت می شد. در این مرحله بازیابی کالکوپیریت در اندازه-های بالای53 میکرون و زیر 15 میکرون بازیابی کمتر از 85 درصد بود. در کلینر کمترین بازیابی و کارایی جدایش در اندازه ذرات بالای 38 میکرون بوده که کاهش بازیابی در اندازه بالای 38 میکرون مربوط به کانی های کالکوپیریت وکالکوسیت است. در رافر، کلینر، ری کلینر و اسکاونجر، کانی های کالکوسیت و کالکوپیریت در اندازه ذرات(15+;38-) میکرون بیشترین بازیابی را نسبت به سایر ذره ها دارند. در نهایت مدلی با استفاده از شبکه عصبی که ورودی آن درصد وزنی کانی های مس و خروجی آن درصد بازیابی مس اکسیدی بود، برای بررسی تأثیر مقدار کانی های سولفیدی مس در خوراک کارخانه بر بازیابی مس ارائه شدکه دارای دقت866/0 می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سونگون #کانی های مس #اندازه ذرات #کارایی جدایش #بازیابی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)