پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
محمد کر [پدیدآور اصلی]، سید ضیاء الدین شفائی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد مشاور]، محمد عطائی[استاد مشاور]
چکیده: فرآوری زغالسنگ، با ابعاد کوچکتر از 1 میلی متر در غالب کارخانجات زغالشویی، مشکلات بیشترب نسبت به ابعاد درشت تر از آن را دارد. امروزه با افزایش درصد ابعاد ریز دانه در خوراک به علت روش استخراج مکانیزه و همچنین افزایش میزان خاکستر آن، بر حجم مشکلات افزوده شده است....... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فلوتاسیون ستونی #کارخانه زغالشویی #شرکت البرز شرقی #طراحی آماری آزمایشها #روشهای پاسخ سطح #Design Expert #Box-Behnken

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)