پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
لیلا شاملی [پدیدآور اصلی]، سید ضیاء الدین شفائی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، آرزو عابدی[استاد راهنما]، احمد امینی [استاد مشاور]
چکیده: مکتوب حاضر گزارش فرآوری کانسنگ سیلیسی- کربناتی طلای هیرد واقع در تارگت شماره 3 منطقه هیرد است . پس از جمع آوری نمونه توسط سازمان زمین شناسی کشور، نمونه جهت مطالعات فرآوری به آزمایشگاه کانه آرایی دانشگاه صنعتی شاهرود ارسال و پس از خردایش اولیه، همگن سازی و دانه بندی ،آزمایشهای عیارسنجی و مطالعات میکروسکوپی صورت پذیرفت. مطالعات ویژگی شناختی نشان می دهد که اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و آلتره شدن کانیهای سولفیدی به گوتیت و لپیدوکروسیت مهم ترین فازهای کانی شناسی بود، عیار طلا 2/2 تا 6/2 ppm اندازه گیری شد. جهت استخراج طلا لیچینگ با روش سیانوراسیون انتخاب شد و در دو مرحله مطالعات پارامترهای موثر در لیچینگ سیانیدی طلا بررسی شد، در ابتدا به روش فاکتوریل کامل و با توجه به ماهیت این روش تمامی حالت های ممکن آزمایش و بازه بهینه تغییرات پارامترهای موثر انتخاب و جهت انجام آزمایش های نهایی به منظور یافتن بهترین شرایط جهت دستیابی به بهترین بازیابی طلا ، به روش Historical data که یکی از روشهای سطح پاسخ در مجموعه طراحی آزمایش ها می باشد اقدام شد. آنالیز نمونه ها نشان می دهد که در نهایت با مقدار سیانید برابر با 2 کیلوگرم بر تن (2000 ppm)،pH برابر با 10/5و دانه بندی -53 میکرون ، بیشترین بازیابی به مقدار 2/92 % حاصل شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#: لیچینگ سیانیدی #منطقه معدنی هیرد #طراحی آماری آزمایشها #روش فاکتوریل کامل #روش Design Expert Software , Historical data

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)