پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
مجید حلوایی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، سید رحمان ترابی[استاد راهنما]
چکیده: تونل های تحت فشار با فشارهای داخلی بالا به وفور در رابطه با نیروگاه های برقابی ساخته می شوند. فشار داخلی در مواردی ممکن است از چند مگاپاسکال تجاوز نماید، در این حالت توده سنگ اطراف تونل به ندرت می تواند چنین فشاری را تحمل کند، بنابراین نصب پوششی که با توده سنگ اندرکنش داشته و قسمتی از فشار داخلی را به توده سنگ انتقال و بقیه را تحمل نماید ضروری است. موضوع پایان نامه پیش رو، بر روی یکی از سدهای در حال ساخت در منطقه بشارت لرستان واقع در جنوب شرقی استان، بر روی رودخانه ای به همین نام متمرکز است. در بخش تونل های تحت فشار این پروژه، انتقال آب توسط لوله هایی به قطر 4 متر که بر روی بالشتک هایی (پد) قرار می گیرند، انجام می شود. با نگاهی جزئی تر، موضوع پایان نامه، طراحی پوشش فولادی تونل های تحت فشار در مجاورت چاه های فشار شکن است. در مرحله اول، طراحی پوشش فولادی در منطقه مورد نظر با استفاده از تئوری هایی کمانش و روابط اشلایس انجام شده است. سپس با توجه به در نظر نگرفتن برخی شرایط واقعی حاکم بر موضوع، از روش تحلیل عددی با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس استفاده شد و نتایج استخراج شده از این نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با توجه به ناپایداری های رخ داده، تسلیحی مناسب برای بتن احاطه کننده پوشش فولادی به صورت تحلیلی و نیز با استفاده از نرم افزار PCACOL ارائه شده است. البته شایان ذکر است که در این تحقیق ضخامت لوله های واقع در تونل تحت فشار و فاصله بین پدها با توجه به میزان ضربه قوچ و آب عبوری، محاسبه شده و در مدل سازی انجام شده به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوشش فولادی #تحت فشار #سد رودبار #لرستان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)