پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
پیمان مجاورصوفی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا کاکائی[استاد راهنما]
چکیده: استخراج معادن به روش روباز با عمیق شدن معدن با مشکلات متعدد فنی و اقتصادی مواجه می شود. در این راستا هنگام طراحی معدن، عمق قابل قبولی برای استخراج روباز تعیین می‌گردد. دیدگاه‌های متفاوتی در تعیین حد روباز - زیرزمینی مطرح گردیده است. تعیین حد روباز - زیرزمینی برای کانسارهایی با گسترش عمقی از سطح زمین و امکان استخراج روباز و زیرزمینی، یکی از اولین تصمیماتی است که باید در فرآیند طراحی معدن اخذ شود. در این تحقیق از دیدگاه بیشینه‌سازی ارزش خالص فعلی (راهکار نیلسون ۱۹۸۲) بهره گرفته شده و حد روباز - زیرزمینی معدن سرب و روی چشمه حافظ تعیین شده است و اثر عدم قطعیت‌هایی همچون تغییرات عیار سرب و روی بر آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حد روباز - زیرزمینی مناسب برای معدن سرب و روی چشمه حافظ تراز ۱۵۱۵ متر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حد روباز - زیرزمینی #روش نیلسون #معدن سرب و روی چشمه حافظ #ارزش خالص فعلی #عدم قطعیت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)