پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
احسان درخشان نیا [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]
چکیده: انفجار در عملیات معدن‌کاری با توجه به تأثیر مستقیم آن بر دیگر بخش ها، از اهمیت بالایی برخوردار است با این حال یکی از پرریسک‌ترین فعالیت ها در معدن به شمار می رود. در صورت عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح، خطرات جبران ناپذیری را برای منابع انسانی، تجهیزات و محیط‌زیست ایجاد می کند. برای جلوگیری از وقوع چنین شرایطی لازم است تا قبل از برنامه ریزی و اجرای عملیات انفجار، بایستی عواملی را که منجر به ایجاد خطر انفجار می شوند شناسایی کرده و سپس برای جلوگیری از آن ها اقدامات لازم به عمل آید. برای دستیابی به این هدف در این پژوهش برای ارزیابی ریسک پیامدهای انفجار معادن سنگ آهن سنگان، ابتدا با مطالعه سابقه علمی موضوع و انجام بررسی های لازم مهم ترین عوامل زمینه ساز رخداد ریسک در عملیات انفجار شناسایی و لیست شدند. در مرحله بعد تمامی پارامترهای مهم و مؤثر در خروجی عملیات انفجار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. با ثبت و بررسی نتایج بیش از 25 انفجار در معادن سنگان 7 پیامد منفی نتایج انفجار این معدن که از شدت بالایی برخوردارند شناسایی و ثبت شدند. سپس برای هر کدام از این پیامدها به صورت مجزا درخت خطا ترسیم شده و نحوه ارتباط عوامل پدیدآورنده این رویدادها در قالب ساختار منطقی درخت خطا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به جهت محدودیت و عدم وجود پایگاه داده در مورد نتایج انفجار و همچنین غلبه بر عدم‌قطعیت موجود در ذات پارامترهای مورد بررسی، از روش تحلیل درخت خطای فازی برای محاسبه احتمال رویداد نهایی استفاده شد. در مرحله بعد با استفاده از روش گرانیگاه و فرمول ذوزنقه اعداد فازی اجماع نظر کارشناسان غیرفازی شدند. سپس عدد به دست آمده از مرحله غیرفازی کردن که به صورت امکانی است به حالت احتمالی تبدیل شد و نرخ احتمال هر رویداد پایانی و در نهایت نرخ احتمال رویداد نهایی به دست آمد. سپس مجموعه برش های حداقل، رده‌بندی و بحرانی ترین آنها نیز مشخص شدند. طبق محاسبات انجام شده نرخ احتمال رویداد نهایی تخته سنگ 28.7%، عقب زدگی 28.2%، ایجاد پاشنه و کف پله ناصاف 24.3%، پرتاب سنگ 21.8%، عمل‌نکردن چال 12.5%، ارتفاع زیاد کپه انفجاری (بالازدگی) 12.1% و گردوغبار 11.2% است. در آخر با توجه به تعیین مجموعه های برش حداقل بحرانی، روش های کنترلی برای کاهش تأثیرات منفی و جلوگیری از خسارات مالی و جانی پیشنهاد و ارائه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدن سنگ آهن سنگان #مدیریت ریسک #آتشباری #درخت خطا فازی #مجموعه برش حداقل
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)