پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
رمضانعلی دوربینائیان [پدیدآور اصلی]، شکراله زارع[استاد راهنما]
چکیده: تقویت، تثبیت و نگهداری سازه های زیرزمینی به ویژه تونل ها و راه روهای معدنی از موضوعات پیچیده ای است، که مهندسین با آن رو به رو بوده اند. هدف اساسی از طراحی سامانه نگهداری برای سازه های زیرزمینی حفظ و نگهداری توده‌سنگ های پیرامون سازه ها است، که این موضوع مخصوصاً به هنگام حفاری در سنگ هایی که از نظر شرایط ژئوتکنیکی ضعیف هستند و سنگ قادر به تحمل تنش های وارده نیست و در نتیجه پایداری در آن‌ها یک مساله مهم محسوب می شود، بیشتر نمود پیدا می کند. راه روی معدنی، معادن زغال‌سنگ با هدف تهویه، ترابری و رفت و آمد نیروی کار به طور موازی یا امتداد لایه زغال‌سنگ باید حفاری شوند و سامانه نگهداری متناسب با زمان کاربری نصب گردد تا بتواند تا اتمام بهره‌برداری پایدار بماند. در این مطالعه از سامانه های نگهداری پیشنهادی روش های تجربی (Q،Q* وRMR14) در تحلیل روش عددی المان محدود، نرم افزار (PHASE2) استفاده شده است. بر این اساس سامانه نگهداری Q آقای بارتون با حداکثر جابجایی cm1/1 از نظر فنی قابل استفاده است. سامانه نگهداری فعلی راه روی معدنی مورد مطالعه (قاب فولادی) و دو سامانه نگهداری پیشنهاد نرم افزار PHASE2، قاب مشبک و فیبرهای پلیمری تقویت شده به-همراه بتن پلیمری هم مورد تحلیل قرار گرفته است، که قاب فولادی دارای حداکثر جابجایی دیواره cm65/1 می باشد، و از نظر فنی بدلیل جابجایی زیاد دیواره توسعه نمی شود. قاب مشبک و فیبرهای پلیمری تقویت شده به همراه بتن پلیمری دارای حداکثر جابجایی سقف cm4/0 و cm6/0 بوده و از نظر فنی قابل استفاده هستند. در بررسی هزینه ای، سامانه نگهداری Q بارتون نسبت به سامانه نگهداری قاب مشبک و فیبر های پلیمری تقویت شده به همراه بتن پلیمری دارای کمترین هزینه برای استفاده در راه روی معدنی است. از لحاظ هزینه استفاده از سامانه نگهداری فیبر های پلیمری تقویت شده به همراه بتن پلیمری بالاترین هزینه را دارا است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه کلیدی: روش تجربی #روش عددی #سامانه نگهداری #معدن زغال‌سنگ طزره
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)