پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
محمد جواد حیدرپور [پدیدآور اصلی]، یاسر دامچی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده خطا‌ی امپدانس بالا به دلیل جریان پایین توسط رله‌های حفاظتی معمول تشخیص داده نمی‌شود که می‌تواند منجر به آتش‌سوزی و حوادث ناگوار ‌شود. تشخیص این خطا‌ از اغتشاش‌های مشابه مانند کلیدزنی بانک خازنی، بار خطی، بار غیر‌خطی، تولید پراکنده، بار موتور القایی، و جریان هجومی ناشی از برق‌دار کردن ترانسفورماتور توزیع از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون روش‌های مختلفی جهت تفکیک خطای امپدانس بالا از سایر اغتشاش‌ها در شبکه توزیع ارائه شده است که در اغلب آن‌ها اثر حضور منابع تولید پراکنده لحاظ نشده است. در این پایان‌نامه، روشی مبتنی بر تبدیل استاکول متعارف گسسته سریع برای شناسایی خطای امپدانس بالا از اغتشاش‌های مشابه پیشنهاد می‌شود. شاخص پیشنهادی تشخیص اغتشاش‌ها برابر نسبت آنتروپی شنون قسمت حقیقی ضرایب تبدیل مذکور سیگنال انرژی جریان اغتشاش به کشیدگی آن تعریف می‌شود. در این روش فقط به نیم سیکل جریان پس از اغتشاش برای تشخیص نیاز است و آستانه‌های مورد استفاده جهت تشخیص اغتشاش‌ها، مستقل از شبکه مورد مطالعه و همواره دارای مقدار ثابتی می‌باشند. برای ارزیابی روش پیشنهادی از دو شبکه توزیع تست استاندارد 13 و 34 گره IEEE با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده و نویز استفاده می‌شود. همچنین کارآیی روش ارائه شده برای خطای امپدانس بالای ثبت شده بر روی یک فیدر واقعی در ایران نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به طور کلی نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که روش پیشنهادی بدون در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده دارای دقتی بیش از 9/98٪ و در حضور منابع تولید پراکنده دارای دقتی بیشتر از 4/98٪ در شرایط غیرنویزی و نویزی می‌باشد. همچنین این روش از بار محاسباتی کمی برخوردار است و به ‌طور میانگین در مدت 5/3 میلی‌ثانیه، قادر به شناسایی اغتشاش‌ها می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: خطای امپدانس بالا #شبکه توزیع #تبدیل استاکول متعارف گسسته سریع #بار خطی #بار غیر‌خطی #بانک خازنی #ترانسفورماتور توزیع #منابع تولید پراکنده #بار موتور القایی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)