پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
رسول قرونه [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: با گسترش روزافزون مصرف کننده‌ها و افزایش تقاضا در سیستم‌های توزیع و انتقال انرژی، شبکه‌های برق به سمت ریز شبکه‌ها سوق پیدا می‌کنند. این تغییر حالت شبکه‌های توزیع سبب مشکلاتی در مدیریت سیستم‌های انرژی خواهد شد. ترانسفورماتورها یکی از عناصر کلیدی در این سیستم‌ها می‌باشند که دارای حجم و وزن زیاد هستند و توانایی مدیریت انتقال توان در شبکه را ندارند. این دو نقص اساسی، سبب ارائه ایده استفاده از ترانسفورماتورهای الکترونیک قدرت در چندین سال اخیر برای کاربردهای مختلف شده است. در این ترانسفورماتورها، با افزایش فرکانس حجم و وزن ترانسفورماتور کاهش یافته و همچنین با استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت نیز نقص مربوط به مدیریت انتقال توان در شبکه ها نیز مرتفع گردیده است. ساختار‌های مختلفی برای ترانسفورماتورهای الکترونیک قدرت ارائه شده است که متناسب با ساختار ها و روش-های کنترلی مختلف، مزایای دیگری نیز به سیستم اشاره شده، اضافه می شود. ساختار یکسوکننده-اینورتری از رایج ترین ساختار ارائه شده می باشد که دارای معایبی چون وجود المان های ذخیره کننده انرژی می باشند که سبب افزایش دما، کاهش طول عمر، افزایش حجم و جرم مبدل می شود. لذا ما در این پژوهش از مبدل-های ماتریسی به دلیل عدم وجود خازن ها و سلف ها به عنوان عناصر ذخیره کننده انرژی استفاده می نماییم تا علاوه بر کاهش جرم و حجم و همچنین افزایش طول عمر مبدل، پتانسیل بیشتری جهت افزایش فرکانس داشته باشید. برای کنترل این مبدل نیز، روش‌های کنترلی موج حامل وکنترل پیش بین مرحله ای به صورت مقایسه ای ارائه می گردد. چون روش موج حامل یکی از روش های مرسوم کنترل این مبدل ها می باشد و از طرفی با توجه به غیرخطی بودن مبدل، این روش مدولاسیون عملکرد کنترلی محدودی دارد. در نهایت بهبود عملکرد ترانسفورماتور الکترونیک قدرت با استفاده از روش کنترل پیش بین مرحله ای نسبت به روش موج حامل نمایش داده می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترانسفورماتور الکترونیک قدرت #مبدل ماتریسی #مدولاسیون موج حامل #کنترل پیش بین مرحله‌ای #ترانسفورماتور فرکانس بالا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)