پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فرشاد صیادیFarshad Sayadi [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده موتور هیسترزیس جزو جذاب‌ترین ماشین های الکتریکی است. گشتاور در این موتور با پدیده جالب هیسترزیس ایجاد می شود. اما این پدیده سبب ایجاد پیچیدگی در معادلات حاکم بر ماشین و در نتیجه پیچیدگی در روند طراحی و مدلسازی حالت دینامیکی گذرایی و حالت ماندگار ماشین می شود. اساس تولید گشتاور در موتورهای رلوکتانسی که یک موتور سنکرون قطب برجسته بدون میدان تحریک است، اختلاف رلوکتانس در راستای محورهای d و q ماشین است. موتور هیسترزیس دارای گشتاور راه اندازی و موتور رلوکتانسی فاقد گشتاور راه اندازی است. موتور هیسترزیس دامنه نوسانات بالا در سرعت حول سرعت سنکرون دارد، درحالی که موتور رلوکتانسی مشخصه گشتاور سرعت مناسب تری در نزدیکی سرعت سنکرون دارد. ویژگی های منحصر به فرد این دو موتور، مزایا و معایب آن ها، تلفیق این دو ماشین را جذاب می کند. استفاده از ساختار تخت، امکان تلفیق ماشین ها را مهیا می سازد. در این پایان نامه یک روش ابتکاری جهت طراحی ماشین تلفیقی هیسترزیس-رلوکتانس نوع تخت شار محیطی بدون شیار در استاتور، ارائه می شود. مدل تحلیلی استفاده شده بر پایه تقریب بیضوی حلقه های هیسترزیس است. در این الگوریتم، مجموعه ای از موتورها طراحی شده و با تعریف یک تابع هدف، به روش بهینه سازی جستجوی مستقیم، طرح بهینه انتخاب می شود. در گام بعد، به مدلسازی دینامیکی گذرایی موتور پرداخته می شود. معادلات ماکسول به فرم انتگرالی بر موتور هیسترزیس اعمال می شود و معادلات حاکم بر ماشین به صورت تابعی از فضا محاسبه می شوند. در این معادلات از مدل پریساچ کلاسیک جهت مدلسازی پدیده هیسترزیس در دیسک هیسترزیس استفاده شده است. مدلسازی موتور رلوکتانسی به صورت تحلیلی انجام شده و در نهایت معادله ولتاژ، معادله گشتاور و معادله دینامیک حرکت موتور تشکیل می شود. با انجام مدلسازی پیشنهاد شده برای چند سیکل کاری آغازین، نتایج مدلسازی کاملا منطبق بر انتظار به دست آمده است. کمیت های مغناطیسی در بخش های مختلف ماشین، کمیت های مکانیکی و الکتریکی با دقت قابل قبولی به دست آمده اند. دقت طراحی انجام شده، در قسمت مدلسازی تایید شد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مدلسازی دینامیکی گذرایی #الگوریتم طراحی بهینه #موتور هیسترزیس-رلوکتانس #ساختار تخت چند طبقه #موتور تلفیقی #مدل پریساچ #مدلسازی پدیده هیسترزیس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)