پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
مظاهر کرمی [پدیدآور اصلی]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه ، مبحث بازشناسی افراد بر اساس نحوه راه رفتن آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم . به این منظور در ابتدا نگاهی اجمالی بر انواع روشهایی که در این زمینه ارائه شده است خواهیم انداخت . به دلیل سرعت بیشتر در امر پیاده سازی ، روشهایی را بیشتر مد نظر قرار می دهیم که بدون استفاده از مدل به بازشناسی افراد می پردازند . سپس یکی از روشهای ارائه شده در سالهای اخیر را معرفی خواهیم کرد . در این روش بازشناسی بر مبنای اختلاف فریمهای موجود در یک سیکل راه رفتن و استخراج چهار ویژگی با استفاده از این فریمهای اختلاف انجام می گیرد . با ایجاد تغییراتی در نحوه استخراج ویژگیها و استفاده از الگوریتم تحلیل جداسازی خطی درصد بازشناسی موفق را در این روش افزایش می دهیم . با اعمال تغییرات پیشنهادی ، میزان موفقیت الگوریتم بیش از 25 درصد افزایش می یابد . در ادامه برای غلبه بر مشکل کاهش شدید در عملکرد سیستم بازشناسی در اثر تغییر در پوشش افراد ، الگوریتم جدیدی را پیشنهاد می دهیم . در این الگوریتم با استفاده از تحلیل گروه بندی خطی به مدل کردن پاها می پردازیم . با این کار بهبود قابل توجهی را در میزان بازشناسی موفق افراد ، در زمان تغییر در شکل ظاهری افراد ناشی از تغییر در پوشش ایشان شاهد هستیم . در مقایسه با روش نخست ، در صد موفقیت سیستم حدود 17 درصد افزایش می یابد . جهت پیاده سازی الگوریتمهای معرفی شده در این تحقیق از پایگاه داده CASIA استفاده می کنیم . این پایگاه تصاویر فیلمبرداری شده از راه رفتن 124 نفر در شرایط مختلف را شامل می شود .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#: الگوی حاشیه ای #الگوی راه رفتن #بازشناسی #بیومتریک #تحلیل جداسازی خطی #تحلیل گروه بندی خطی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)