پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
شروین رحیم زاده عرشلو [پدیدآور اصلی]، حسین مروی[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه سعی شده است که ابتدا روشی مبتنی بر مدلسازی بدن انسان در رشته تصاویر ویدئویی پیاده سازی و در حوزه زمان بهینه سازی شود. با تحلیل اندازه تبدیل فوریه ویژگی های مختلف، فرکانس موثر در محاسبه تبدیل فوریه ویژگی ها شناسایی شده است. با بهینه سازی الگوریتم مذکور و تست آن بر روی بخش B پایگاه داده CASIA که متشکل از 124 نفر می باشد به مقدار 95/93٪ در اولین خروجی کلاسه بند دست یافتیم. در ادامه روشی بدون استفاده از مدل و بر اساس استفاده از تغییرات مساحت، پیاده سازی و بر روی پایگاه CASIA ارزیابی شده است. در نهایت روشی جدید و سریع بدون استفاده از مدل و بر اساس استفاده از مساحت پیشنهاد گردیده که هم ویژگی های استاتیک و هم ویژگی های دینامیک افراد را به هنگام راه رفتن به منظور شناسایی مورد استفاده قرار می دهد. با تست روش مذکور بر روی بخش A پایگاه داده CASIA که متشکل از 20 نفر می باشد به مقدار 100٪ و رد بخش B پایگاه داده به مقدار 90/24٪ در اولین خروجی کلاسه بند دست یافته ایم. مقایسه ای بین روشهای اخیر و روش پیشنهادی ارائه شده است. بر اساس نتایج مقایسه، روش پیشنهادی از کارایی و دقت مطلوبی در مقایسه با سایر روشها برخوردار می باشد. اهداف آتی می تواند ترکیب کلاسه بندها در دو روش بهینه سازی شده و روش جدید مبتنی بر مساحت به نحوی مناسب به منظور افزایش کارایی و یا دقت سیستم باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بیومتریک ها #باز شناخت الگوی راه رفتن #تحلیل حرکت افراد #شناسایی افراد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)