پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمدرضا مهدی‌زاده [پدیدآور اصلی]، جواد قالیبافان[استاد راهنما]
چکیده: این مطالعه باهدف نشان‌دادن امکان استفاده از فرامواد مبتنی بر SRRها، در کاهش جذب انرژی الکترومغناطیسی، در بافت سر انسان انجام می‌شود. در واقع در این پایان‌نامه از یک طرح فراموادی سطحی و کوچک برای کاهش میزان جذب امواج گوشی تلفن‌همراه در بافت سر، استفاده شده است. کاهش میزان SAR توسط دو نوع SRR با thin wire و بدون thin wire در فرکانس 900 مگاهرتز برای آنتن هلیکس و در فرکانس‌های 900 و 1800 مگاهرتز برای آنتن PIFA ارزیابی شد. میزان کاهش SAR ناشی از تلفن‌همراه دارای آنتن هلیکس، در فرکانس 900 مگاهرتز توسط SRR بدون thin wire، 49/38 درصد و توسط SRR با thin wire برابر 28/26 درصد می‌باشد. این در حالی است که ابعاد SRR با thin wire در مقایسه با SRR بدون thin wire 46 درصد کوچک‌تر است. میزان کاهش SAR ناشی از تلفن‌همراه با آنتن PIFA توسط SRR بدون thin wire، در فرکانس 900 مگاهرتز 29/55 درصد و در فرکانس 1800 مگاهرتز 38/64 درصد می‌باشد. میزان کاهش SAR ناشی از تلفن‌همراه با آنتن PIFA توسط SRR با thin wire، در فرکانس 900 مگاهرتز به میزان 25/23 درصد و 25/59 درصد در فرکانس 1800 مگاهرتز می‌باشد. علاوه بر این ابعاد SRR با thin wire نسبت به ابعاد SRR بدون thin wire، در فرکانس‌های 900 و 1800 مگاهرتز به‌ترتیب 87/54 و 78/48 درصد کوچک‌تر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نرخ جذب ویژه (SAR) #فرامواد #تشدیدکننده‌های حلقوی شکاف‌دار (SRR) #مدل سر #تلفن‌همراه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)