پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
عاطفه ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، عماد ابراهیمی[استاد راهنما]
چکیده: در سیستم های مخابراتی امروزی، نوسان سازهای متعامد از جمله بخش های کلیدی و مهم به شمار می آیند. از جمله کاربردهای آن ها می توان به ساختارهای حذف تصویر، تبدیل مستقیم QPSK، بازیابی کلاک و داده اشاره کرد. ساختارهای متفاوتی برای نوسان سازهای متعامد ارائه شده است که از میان آن ها نوسان سازهای متعامد LC به دلیل نویز فاز مناسب دارای کاربردهای زیادی می باشد. اما علی رغم این ویژگی، به دلیل وجود سلف های غیر فعال در این ساختارها، فضای زیادی روی تراشه اشغال می کنند و در کاربردهایی که ابعاد تراشه مهم است به کارگیری آن ها با مشکل روبرو می شود. از این رو سلف های فعال به دلیل حجم اشغالی کمتر، ضریب کیفیت بالا و قابلیت تنظیم مورد توجه طراحان قرار می گیرند. با وجود این مزایا، عملکرد نویز نامناسب، غیرخطی بودن، توان مصرفی زیاد و وابستگی به دما و پروسه از جمله معایب آنها به شمار می آید. از آن جا که تابع حساسیت نویز فاز نوسان ساز کولپیتس، نسبت به نوسان ساز اتصال ضربدری بهتر است، در ساختار پیشنهادی این پایان نامه هسته نوسان ساز متعامد با کولپیتس جایگزین شده است و از سلف فعال در مدار تانک آن استفاده شده تا حجم کمتری روی تراشه اشغال شود. همچنین در ساختار مدار از المان های کم نویز یا فاقد نویز برای تزویج استفاده شده است تا تأثیر مخرب سلف های فعال در نویز فاز تا حد امکان کاهش یابد. ازطرفی با انتخاب سلف فعال با ضریب کیفیت بالا سعی در بهبود بیشتر نویز فاز گردیده است. ساختار پیشنهادی دارای نویز فاز 106/8dBc/Hz – در آفست فرکانسی 1MHZ از فرکانس مرکزی 0/8GHz می باشد هم چنین توان مصرفی در ولتاژ تغذیه 1/8V برابر 7/1mW است. قابل ذکر است مدار پیشنهادی در نرم افزار ADS در تکنولوژی TSMC 0.18µm RF-CMOS شبیه سازی شده است. هم چنین در نرم افزار Cadence-IC در تکنولوژی TSMC 0.18µm RF-CMOS با یک چاهک جانمایی و شبیه سازی بعد از جانمایی نیز انجام شده است که نتایج آن تایید کننده عملکرد مناسب مدار پیشنهادی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نوسان ساز متعامد #سلف فعال #نویز فاز #قابلیت تنظیم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)