پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهسا جلالی [پدیدآور اصلی]، امیر حسن نیا[پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]
چکیده: در بین انواع موتور های خطی، موتور های القایی خطی به دلیل مزایای فراوانی از جمله هزینه ساخت پایین و ساختار ساده بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. موتور های القایی خطی به سه دسته موتور های یک طرفه، دو طرفه و لوله ای تقسیم می شوند. در این پایان نامه با استفاده از الگوریتم طراحی موتور القایی خطی دو طرفه و ایجاد تغییراتی در ساختار ثانویه از جمله تغییر جنس و ضخامت هادی ثانویه که منجر به تغییر مقاومت ثانویه موتور خواهد شد مشخصه عملکردی موتور به خصوص مشخصه نیرو بر حسب سرعت برای کاربرد در یک شتاب دهنده مورد بررسی قرار می گیرد. به کمک شبیه سازی های مختلف، ضخامت بهینه که به ازای آن موتور با کمترین زمان به سرعت مطلوب می رسد به دست می آید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور القایی خطی #الگوریتم طراحی #نیرو #مشخصه عملکردی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)