پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
احسان قزلباش [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]
چکیده: از آنجا که یک ساختمان، یک سیستم پیچیده و غیرخطی می باشد و نمی توان یک مدل ریاضی مشخص برای آن در نظر گرفت، بنابراین برای کنترل یک ساختمان نمی توان از روش هایی که نیاز به مدل دارند استفاده نمود. مزیت کنترل کننده های فازی در این است که نیازی به مدل فرآیند ساختمان ندارند. از آنجایی که صرفه جوئی در مصرف انرژی بدون توجه به راحتی ساکنین بی معنی است، بنابراین این تحقیق با استفاده از منطق فازی و معیارهای بین المللی در راستای ایجاد تعادل بین این دو عامل نگاشته شده است. 6 ورودی و 5 خروجی درنظر گرفته شده اند. قوانین اگر-آنگاه با استفاده از اطلاعات خبره و معیارهای دقیق تعیین شده اند. تغییرات گرمای نهان و محسوس اتاق با استفاده از نمودار سایکرومتریک بدست آمده است. میزان مصرف انرژی در هر یک از تجهیزات خروجی تعیین شده و نتایج با کنترل کننده ی ترموستاتی مقایسه گردیده و به تحلیل میزان مصرف انرژی ساختمان و راحتی ساکنین پرداخته شده است. واژگان کلیدی:
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ساختمان هوشمند #سیستم استنتاج فازی #استاندارد ASHRAE #انرژی و راحتی #سایکرومتریک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)