پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
ساسان رشیدی [پدیدآور اصلی]، حسین خسروی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به نیاز روز افزون صنعت ایران به اتوماسیون و خودکار کردن فرایند تولید، جهت کاهش هزینه و کاهش خطای انسانی، و با توجه به قدیمی بودن تجهیزات سنجده صنعت ایران و هزینه بسیار بالای به روز کردن آنها، در این پایان نامه ما روشی برای قرائت خودکار تجهیزات سنجنده آنالوگ با استفاده از پردازش تصویر ارائه کرده ایم. این تجهیزات به دو دسته تجهیزات سنجنده آنالوگ عقربه ای مانند فشار سنج ها و تجهیزات سنجنده شبه دیجیتال مانند کنتور های گاز تقسیم بندی می شوند. برای قرائت تجهیزات سنجنده آنالوگ عقربه ای، پس از عکس برداری از سنجنده، با زاویه ای تقریبا از روبه رو، در ابتدا با استفاده از فیلتر wiener و ماسک unsharp یک پیش پردازش روی تصویر انجام می دهیم که حاصل یک تصویر نرم با لبه های برجسته است. سپس با استفاده از تبدیل هاف، اشکال دایره ای موجود در تصویر را به عنوان صفحه نمایش سنجنده از تصویر استخراج کرده و سپس با استفاده از روش لبه یاب کنی لبه های موجود در تصویر را استخراج می کنیم و با توجه به صفحه نمایش سنجنده، با یک حد آستانه مناسب لبه های اضافی و بسیار کوچک را حذف می کنیم. در پایان بلندترین خط باقی مانده در تصویر را با استفاده از تبدیل هاف تشخیص داده و به عنوان عقربه سنجنده در نظر می گیریم. جهت قرائت تجهیزات سنجنده شبه دیجیتال عکس برداری شده به روش مشاهده متعامد، که در این پایان نامه کنتور گاز مورد سنجش قرار گرفته است، در ابتدا با استفاده از فیلتر wiener و متعادل سازی هیستوگرام روی تصویر پیش پردازش انجام داده سپس با استفاده از هیستوگرام خطی افقی، قسمت نمایش دهنده ارقام کنتور را از تصویر جدا می کنیم و پس از آن با استفاده از هیستوگرام خطی عمودی بر تصویر حاصل، ارقام اعشاری را از تصویر جدا می کنیم. با توجه به شدت روشنایی هر تصویر، شش آستانه متفاوت برای هر تصویر به دست آورده و با هر آستانه تصویر را دو سطحی می کنیم و اجزای به هم پیوسته از هر تصویر را تشخیص داده و از تصویر اصلی جدا می کنیم. از هر جزء به دست آمده دو ویژگی میانگین بلوکی و هیستوگرام گرادیان را استخراج می-کنیم و این ویژگی ها را به یک شبکه عصبی آموزش دیده با یازده کلاس شامل ده کلاس مربوط به اعداد و یک کلاس مربوط به داده های نامعتبر داده و سپس با ترکیب طبقه بند ها و تعداد عدد یافت شده در هر تصویر بهترین تصویر دوسطحی را انتخاب کرده و عدد نمایش داده شده توسط سنجنده آنالوگ را قرائت می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نمایشگر آنالوگ #قرائت خودکار #لبه یابی #تبدیل هاف #کنتور گاز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)