پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
صفورا قاسمیان [پدیدآور اصلی]، حسین خسروی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش، طرحی پیشنهاد شده است که با استفاده از آن، افرادی که دچار معلولیت شدید هستند و کسانی که قدرت تکلم ندارند، بتوانند با دنیای پیرامون خود، ارتباط برقرار نمایند. در این پژوهش، یک واسط انسان و کامپیوتر طراحی شده است که شامل نیازهای مهم کاربر است. کاربر با استفاده از حرکت چشم، می-تواند به دکمه های مختلف رابط کاربری دسترسی داشته باشد؛ در واقع، حرکات چشم کاربر را می توان به حرکات ماوس کامپیوتر در رابط کاربری تشبیه کرد. در این برنامه، در گام اول چشم کاربر با استفاده از الگوریتم طبقه بند آبشاری هار، تشخیص داده می شود. سپس، مردمک چشم وی، با توجه به شکل دایره ای آن، با استفاده از تبدیل هاف دایره ای، شناسایی می شود. آن گاه سه مقدار آستانه برای هر جهت بالا، راست و چپ، با انجام آزمایش های متعدد انتخاب شده و سپس در هر لحظه، با توجه به موقعیت قرارگیری مرکز دایره ی هاف در محدوده ی هر آستانه، جهت نگاه کاربر تشخیص داده می شود. سپس، پلک زدن های اختیاری فرد، به وسیله ی عدم شناسایی دایره ی هاف در 20 فریم متوالی تشخیص داده شده و کاربر با استفاده از پلک زدن، بر روی دکمه ی مد نظر خود در رابط کاربری، کلیک می کند و به عبارتی، نیاز خود را اعلام می کند. سیستم طوری طراحی شده است که پلک زدن ارادی و غیرارادی را تشخیص می دهد، و متناسب با پلک زدن ارادی، نسبت به انتخاب دکمه اقدام می نماید. در نهایت 30 کاربر به عنوان نمونه مورد آزمایش قرار گرفته اند و نشان داده شده است که سیستم از کارایی مطلوبی برخوردار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واسط انسان و کامپیوتر- ردیابی چشم- تشخیص پلک زدن- تبدیل هاف دایره ای

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)