پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فاطمه امانی تاتار [پدیدآور اصلی]، امیدرضا معروضی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه روشی برای فشرده‌سازی مقیاس‌پذیر تصاویر سه بعدی پزشکی همراه با کدگذاری بهینه حجم مطلوب ارائه شده است. روش مذکور در چارچوب کاربردهای درمان از راه دور تعاملی ارائه می‌شود به‌طوریکه کاربران مختلف از راه دور می‌توانند به داده تصویر فشرده که بر روی یک رایانه کاری مرکزی ذخیره شده است دسترسی داشته باشند و انتقال حجم‌های مطلوب مختلف را درخواست نمایند. این روش از تبدیل موجک صحیح سه بعدی و EBCOT سه بعدی برای ایجاد رشته بیتی مقیاس‌پذیر استفاده می‌کند. کدگذاری بهینه حجم مطلوب نیز از طریق یک روش بهینه‌سازی که رشته بیتی خروجی را پس از کدگذاری بازچینی می‌کند محقق می‌گردد به‌طوریکه بیت‌های متعلق به حجم مطلوب در هر نرخ بیتی در بالاترین کیفیت ممکن کدگشایی می‌شوند. فرآیند بازچینی رشته بیتی براساس یک مدل وزن‌دهی صورت می‌گیرد که موقعیت و انرژی متوسط ضرایب موجک در آن دخالت دارند. تابع وزن‌دهی یک تابع نمایی است که سبب می‌شود کیفیت نواحی اطراف حجم مطلوب با نزدیک شدن به آن افزایش یابد. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان داده است روش پیشنهادی به‌طور متوسط کیفیت حجم مطلوب در تصاویر تست بازسازی شده را برحسب بیشینه نسبت سیگنال به نویز در مقایسه با حالتی که کدگشایی تصویر بدون استفاده از مدل وزن‌دهی صورت می‌گیرد به میزان dB 10 افزایش می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فشرده‌سازی مقیاس‌پذیر #درمان از راه دور تعاملی #فشرده‌سازی تصاویر پزشکی #حجم مطلوب #EBCOT سه بعدی #تبدیل موجک صحیح سه بعدی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)