پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
محسن اکرمی ذکراباد [پدیدآور اصلی]، هادی گرایلو[استاد راهنما]، امیدرضا معروضی[استاد راهنما]، حسین مروی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه کاربرد سیستم‌های شناسایی چهره به منظور تشخیص هویت، کنترل تردد و حفاظت اطلاعات افزایش چشمگیری داشته است. این سیستم‌ها معمولا نیازمند پایگاه بزرگی از تصاویر چهره هستند. محدودیت حافظه و افزایش سرعت بازیابی از جمله عواملی هستند که ما را به سوی فشرده‌سازی این تصاویر سوق می‌دهند. نکته مهمی که در فشرده‌سازی این تصاویر باید در نظر گرفته شود، حفظ کیفیت ویژگی‌های مهم چهره در حد مناسب، مخصوصا در نرخ‌بیت‌های پایین است. در این پایان‌نامه طی یک سیر تکاملی سه روش برای فشرده‌سازی تصاویر چهره مبتنی بر نواحی مطلوب در نرخ‌بیت‌های پایین پیشنهاد شده است. تبدیل موجک و کدگذاری WBTC پایه و اساس هر سه روش پیشنهادی را تشکیل می‌دهند. در روش‌های پیشنهادی با بازآرایی بلوک‌های ضرایب موجک بر حسب اهمیت، کارایی الگوریتم کدگذاری WBTC افزایش یافته است؛ چرا که در این حالت زمان و نرخ‌بیت کمتری صرف یافتن ضرایب مهم می‌گردد. در روش اول با محاسبه یک تصویر باقیمانده در حوزه موجک و کدگذاری نواحی مطلوب در این تصویر به کمک روش Maxshift، کیفیت دیداری این نواحی در نرخ‌بیت‌های پایین بهبود یافته است. در روش دوم با استفاده از تبدیل RWT، امکان فشرده‌سازی مجزای نواحی مطلوب و غیر‌مطلوب در نرخ‌بیت دلخواه فراهم شده است. در روش سوم با استفاده تلفیقی از تبدیل RWT و تکنیک کدگذاری تصویر باقیمانده در روش اول، به کارایی بالاتری نسبت به دو روش قبل دست یافته‌ایم. نتایج شبیه‌سازی بیانگر کارایی بالاتر روش‌های پیشنهادی در مقایسه با JPEG2000، SPIHT و یک روش مبتنی بر ناحیه مطلوب است. این کارایی بالا در ناحیه چهره و مخصوصا در نرخ‌بیت‌های پایین‌تر خود را بهتر نشان می‌دهد، چرا که با کاهش نرخ‌بیت کارایی الگوریتم WBTC و تکنیک بازآرایی بلوک‌های ضرایب موجک افزایش می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبدیل موجک #تصویر چهره #فشرده‌سازی تصویر #کدگذار WBTC #ناحیه مطلوب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)