پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
هدی شریفی [پدیدآور اصلی]، امیدرضا معروضی[استاد راهنما]، هادی گرایلو[استاد مشاور]
چکیده: از تصاویر پزشکی دیجیتال مانند اشعه x، به طور گسترده در تشخیص بیماری ها استفاده می-شود. سهولت در ذخیره سازی و انتقال تصاویر پزشکی دیجیتال یکی از مزیت های حائز اهمیت این امر برای بیماران می باشد. واضح است که هرچه حجم تصاویر کم تر باشد، به فشرده سازی و انتقال آن ها سرعت بخشیده می شود و نیازمند فضای کم تری برای ذخیره شدن می باشد. نکته ای که نسبت به سایر جوانب ارجحیت دارد، حفظ کیفیت ویژگی های مهم دندان در حد مناسب مخصوصا در نرخ بیت های پایین است. در این پایان نامه طی یک سیر تکاملی دو روش برای فشرده سازی تصاویر دندان مبتنی بر نواحی مطلوب در نرخ بیت های پایین پیشنهاد شده است. تبدیل موجک و کدگذاری SPIHT پایه و اساس هر دو روش پیشنهادی را تشکیل می دهند. در هر دو روش، ابتدا باید ناحیه مطلوب مشخص شود، برای این کار سه روش بررسی و در نهایت یکی از آن ها با انجام اصلاحات پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. این سه روش عبارتند از : روش انتشار موج، روش مرز فعال، روش پیوسته کردن مرزها. با اعمال فیلتر میانه برای حذف نویز و همچنین انجام تغییراتی در روش امتدادیابی در مرزهای آشکار سازی شده توسط عملگر کنی، عملکرد آن در یافتن نواحی پرشدگی دندان ارتقاء داده شد، بطوری که روش پیشنهادی قادر به پیوسته کردن مرزها و تعیین نواحی مطلوب با دقت مناسب است. در نهایت روش سوم انتخاب، و فشرده سازی بر اساس این روش انجام شد. در روش اول، ناحیه مطلوب و پس زمینه بصورت مجزا کدگذاری شدند ولی در روش ماکزیمم انتقال هر دوی آن ها در کنار هم پردازش شدند. میزان فشرده سازی در روش ماکزیمم انتقال بیش تر است اما خطای حداقل مربعات در ناحیه مطلوب در این روش بیش تر از روش اول است. سرعت پردازش در روش SPIHT بیش تر است، زیرا در مرحله کدگذاری ماکزیمم انتقال، چند بار رشته بیت تولید می شود که این کار باعث کندی نرم افزار در روش ماکزیمم انتقال است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تصویر دندان #فشرده سازی تصویر #کدگذار SPIHT #ناحیه مطلوب.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)