پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مریم آقائی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد مشاور]
چکیده: با افزایش بارهای غیرخطی در شبکه، سطوح هارمونیکی در سیستم قدرت افزایش پیدا کرده است. منابع اصلی هارمونیک های سیستم قدرت شامل ادوات الکترونیک قدرت، عملکردهای سوئیچ زنی و بارهای غیرخطی دیگر می باشد. کاربرد این ادوات در سیستم های قدرت باعث اعوجاج جریان های موجود در شبکه می شود حتی در جاهایی که با منابع ولتاژ سینوسی تغذیه می شوند. جریان های اعوجاج یافته با جاری شدن در شبکه سبب اعوجاج ولتاژ باس ها می شوند و بنابراین کیفیت توان در سیستم های توزیع با خطر روبرو می-شود. چندین روش برای حل این مشکل وجود دارد که از میان آنها فیلترهای پسیو به عنوان اقتصادی ترین و کارسازترین روش ها برای جبران هارمونیک ها استفاده می شود. این گزارش روشی را در طرح ریزی فیلترهای پسیو با استفاده از الگوریتم گراف بیان می کند. الگوریتم پیشنهادی با جستجو در گراف هایی که برای شبکه تعریف می شود حالت بهینه را می یابد. در این روش به منظور تسریع در همگرایی از چهار نوع حرکت برای جستجوی فضای مسئله استفاده شده است. هدف از طراحی فیلتر برای شبکه مینیمم کردن هزینه ، تلفات شبکه، اعوجاج هارمونیکی کل ولتاژ و بهبود پروفایل ولتاژ می باشد. روش پیشنهادی بر روی سیستم تست 30 باسه IEEE با بارهای هارمونیکی که به صورت منابع جریان در نظر گرفته شده اند اعمال می شود. نتایجی که از این روش بدست می آید نشان از کارایی و قابلیت الگوریتم در طراحی فیلتر پسیو دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اعوجاج هارمونیکی #فیلتر پسیو #الگوریتم گراف

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)