پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محمد امین طلوع بیدختی [پدیدآور اصلی]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]، حسین خسروی[استاد مشاور]
چکیده: تصاویر سند تهیه‌شده توسط اسکنر یا دوربین دیجیتال، همواره با دو نوع اعوجاج فتومتریک و اعوجاج هندسی همراه هستند. هر دو نوع اعوجاج، باعث کاهش دقت عملکرد نرم‌افزارهای OCR می شوند. در این پایان نامه سعی بر این است که با ارائه ی روشی نوین و همچنین بهبود روش های گذشته، به رفع اعوجاج اسناد به‌منظور بهبود عملکرد نرم‌افزارهای OCR دست‌یابیم. در این پایان نامه به‌منظور تصحیح اعوجاج فتومتریک از روش درون نگاری هارمونیک استفاده‌شده است. به‌منظور افزایش دقّت این الگوریتم پیشنهاد نموده ایم تا از همسایه های قطری هر پیکسل نیز استفاده شود؛ این عمل موجب بهبود تخمین روشنایی پس زمینه می گردد. همچنین برای کاهش پیچیدگی محاسباتی پیشنهاد نمودیم تا در اجرای الگوریتم درون نگاری یک‌بار از همسایه های چهارتایی اصلی و بار دیگر از همسایه های قطری استفاده نماییم. با این روش پیچیدگی محاسباتی روش پیشنهادی نیز افزایش نمی یابد. علاوه بر این به‌منظور بهبود کیفیت درتخمین پس زمینه از فیلترهای ملایم کننده ی گوسی و میانگین گیر نیز استفاده‌شده است. همچنین به‌منظور تصحیح اعوجاج هندسی پس از استخراج خطوط از تصویر، هر خط به چندین نوار عمودی تقسیم می شود. در هر نوار مختصات نقطه ای که مقدار افکنش افقی آن بیشینه است؛ ذخیره می شود. انحنای هر خط به کمک این مجموعه نقاط توسط تابع درجه ی سوم مشخص می گردد. درنهایت با استفاده از تخمین تبدیل پرسپکتیو، اعوجاج هندسی هر خط برطرف می گردد. درضمن به‌منظور تشخیص انحنای خطوط با طول کم از انحنای خطوط با طول بزرگ تر خط قبلی یا بعدی استفاده می شود. روش های پیشنهادی بر روی پایگاه های داده ی فارسی و انگلیسی پیاده سازی شده و با روش های دیگر مقایسه گردیده است. نتایج بیانگر قدرت و دقّت روش پیشنهادی در رفع این دو نوع اعوجاج است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#درون نگاری #اعوجاج فتومتریک #اعوجاج هندسی #پردازش دوبعدی اسناد #نویسه‌خوان نوری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)