پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سمیرا خسروی راد [پدیدآور اصلی]، حسین خسروی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از رفع اعوجاج غیر خطی اسناد، جبران اعوجاج صفحه و مسطح کردن اسناد تصویربرداری یا اسکن شده است به نحوی که این اسناد توسط سیستم OCR، قابل خواندن باشند. اغلب کارهای انجام شده در زمینه رفع اعوجاج غیر خطی تصاویر متن مربوط به اسناد و متونی است که به زبان های لاتین می باشند. در این پایان نامه الگوریتمی جدید جهت رفع چرخش سه بعدی در تصاویر اسناد فارسی پیشنهاد شده است. در الگوریتم پیشنهادی ابتدا پیش پردازش های لازم شامل رفع نویز، دوسطحی سازی، آغشته سازی و تشخیص خطوط زمینه بر روی تصویر انجام شده و سپس کلمات خطوط رفع اعوجاج شده بر روی خط زمینه قرار داده می شوند. در الگوریتم پیشنهادی از الگوریتم آغشته سازی DLCM برای تشخیص خطوط متن استفاده شده است. همچنین تصویر خروجی رفع اعوجاج شده در دو قالب دوسطحی و زمینه خاکستری ارائه می شود. جهت ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی از نرم افزار نویسه خوان فارسی پرشیا نگار استفاده شده است. نتایج تجربی عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی را در رفع اعوجاج تصاویر نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نویسه خوان نوری #چرخش سه بعدی #مجموعه داده #آغشته سازی #بازسازی تصویر متن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)