پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
حسین دهقانیان [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی فراش[استاد راهنما]، محمد جعفری[استاد مشاور]
چکیده: چکیده در این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر نانوذرات آلومینیوم اکسید بر رفتار کششی و خمشی کامپوزیت هایی با زمینه فنولیک، تقویت شده با الیاف شیشه که در معرض آب قرار گرفتند پرداخته شده است. برای ساخت کامپوزیت های شیشه/فنولیک از رزین فنولیک آی ال 800، سخت کننده اچ002، الیاف شیشه دو جهته 400 گرمی و از نانوذرات آلومینیوم اکسید محصول شرکت یو اس نانو به مقدار 25/0% وزنی استفاده شده است. صفحات کامپوزیتی به روش لایه گذاری دستی ساخته شد و تحت فشار صفحات قالب کامپوزیتی در کوره پخت گردید و سپس به کمک برش لیزری نمونه های تیری شکل از آن برش داده شدند. تیرهای کامپوزیتی دارای سطح مقطع مستطیلی شکل می باشند و تحت نیروی خمشی، نیروی کششی و جذب رطوبت قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده افزایش استحکام خمشی و استحکام کششی و جلوگیری از اثر تخریب کنندگی جذب رطوبت بر کامپوزیت های شیشه/فنولیک با افزودن مقدار 25/%0 وزنی نانوذرات آلومینیوم اکسید به ماده ی زمینه می باشد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون های تجربی، جذب رطوبت اثر مخرب کمتری در استحکام کششی و استحکام خمشی نمونه های کامپوزیتی شیشه/فنولیک حاوی 25/0% وزنی نانوذرات آلومینیوم اکسید داشته است. همچنین به منظور بررسی توزیع نانوذرات آلومینیوم اکسید در زمینه و تأثیر آن بر استحکام و چسبندگی میان ماده ی زمینه و الیاف در کامپوزیت های شیشه/فنولیک تصویربرداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح مقطع نمونه-ها انجام شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: کامپوزیت #الیاف شیشه #نانوذرات آلومینیوم اکسید #اثر جذب رطوبت #کشش #خمش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)