پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمد میرزاپور رودپیشی [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی فراش[استاد راهنما]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر رفتار کششی و کمانشی کامپوزیت شیشه/اپوکسی تحت اثر تابش نور خورشید پرداخته شده است. برای ساخت کامپوزیت های شیشه/اپوکسی از رزین اپوکسی ال آر 620 ، سخت کننده اچ620 ، الیاف شیشه تک جهته 280گرمی و از نانو ذرات اکسید روی محصول شرکت یو اس نانو به مقدار 1% وزنی استفاده شده است. صفحات کامپوزیتی به روش لایه چینی دستی ساخته شد و به کمک برش لیزری نمونه های تیری شکل از آن استخراج گردید. تیرهای کامپوزیتی دارای سطح مقطع مستطیلی شکل می باشند و تحت بار فشار محوری (کمانش)، نیروی کششی و شبیه ساز نور خورشید قرار گرفته اند. دستگاه شبیه ساز نور خورشید دارای لامپ زنون 3000وات اُسرام آلمان بوده و گرما و تابش نور خورشید را مطابق استانداردهای نور خورشید به قطعه تابانده است. نتایج نشان دهنده افزایش بار بحرانی کمانشی و استحکام کششی و جلوگیری از اثر تخریب کنندگی نور خورشید بر کامپوزیت های شیشه/اپوکسی با افزودن مقدار 1% وزنی نانو ذرات اکسید روی به ماده ی زمینه می باشد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون های تجربی، تابش نور خورشید اثر مخرب کمتری در استحکام کششی و بار بحرانی کمانش نمونه های کامپوزیتی شیشه/اپوکسی حاوی 1% نانو-ذرات اکسید روی داشته است. همچنین به منظور بررسی توزیع نانو ذرات اکسید روی در زمینه و تأثیر آن بر استحکام و چسبندگی میان ماده ی زمینه و الیاف در کامپوزیت های شیشه/اپوکسی تصویربرداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح مقطع نمونه ها انجام شد. همچنین نتایج تجربی با نتایج شبیه سازی حاصل از نرم افزار المان محدود آباکوس مورد مقایسه قرار گرفت که نشان دهنده تطابق خوب نتایج عددی و تجربی با یکدیگر می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: کامپوزیت #الیاف شیشه #نانو ذرات اکسید روی #اثر تابش نور خورشید #کشش #کمانش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)