پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
مریم پهلواندخت شاهجویی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، فرهاد طالبی [استاد راهنما]
چکیده: جریان سیال در لوله های خمیده بدلیل گرادیان فشار موجود در مقطع لوله از وضعیت مستقیم خارج شده و با افزوده شدن یک جریان ثانویه ضعیف به جریان چرخشی تبدیل می شود. نقش این چرخش بر انتقال حرارات می تواند در بهبود کارایی مبدلهای لوله مارپیچ بسیار با اهمیت باشد. در این پروژه حل عددی معادلات ناویر-استوکس و معادله انرژی به روش حجم محدود برای جریان آرام توسعه یافته در لوله های خمیده، برای اعداد دین بالا و پایین ارائه شده است. در اعداد دین بالا پیک های دوگانه روی هر نیمه کانتور سرعت محوری مشاهده می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان ثانویه #لوله های خمیده #انتقال حرارت جابجایی اجباری #حل عددی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)