پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
رشيد غياثی [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه روش سلول برش خورده کارتزین برای شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی اجباری اطراف سیلندر با روش میانیابی دو بعدی به کار گرفته شده است. برای انتقال حرارت جابجایی اجباری آرام بر روی سیلندر افقی همدما با طول بینهایت با میانیابی چند جمله ای غیر خطی استفاده شده تا شاری که از سطح برش خورده عبور می کند را طراحی کند برای شارهای موجود در سطح جسم پروفیل چند جمله ای درجه دو فرض شده و معادلات مومنتوم ، انرژی و جرم با استفاده از روش حجم محدود با آرایش تلفیقی گسسته سازی شده است و ارتباط بین سرعت و فشار به وسیله ی یک روش کسری دو زمانه انجام می پذیرد شرایط مرزی برای میدان سرعت میانی طبق مرحله دوم روش مذکور مطابقت پیدا کرده است. نتایج برای انتقال حرارت جابجایی برای بدست آمده و با کارهای عددی اخیر مقایسه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جابجایی اجباری #انتقال حرارت #روش سلول برش خورده #اطراف سیلندر #لوله های هم دما

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)