پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
حمیدرضا زنگنه [پدیدآور اصلی]، محسن نظری[استاد راهنما]
چکیده: ازآنجاکه در قرن حاضر، نفت یکی از مهم‌ترین منابع انرژی تلقی می‌شود، لذا دست‌اندرکاران صنعت نفت بر آن هستند که با استفاده از تکنولوژی های نوین حداکثر بهره‌برداری از مخازن نفتی را بنمایند. تزریق فوم به عنوان یک روش پربازده در میان فرآیند های ازدیاد برداشت شناخته می شود. در این مطالعه ازدیاد برداشت نفت با تزریق فوم در مقیاس میکرو بیان می شود. میکرو مدل‌ها با هدف درک بهتر از فرآیندهای ازدیاد برداشت در مقیاس حفره و مشاهده مستقیم جریان سیال در محیط‌های متخلخل به کار می‌روند. میکروسیالات که به عنوان آزمایشگاه روی تراشه بیان می‌شود به علت مزایایی مثل ارزانی و ساخت سریع، نیاز به مقدار کم نمونه آزمایشگاهی و کیفیت بالا در کنترل و مشاهده در تحقیقات استفاده می‌شوند. در مطالعه ی حاضر، فوم به کمک دستگاه جریان متمرکز با تزریق هم‌زمان گاز نیتروژن و محلول سورفکتانت (SDS و TTAB) پیش‌ساخته می شود و در میکرومدل نفت دوست همگن اشباع‌شده با روغن پارافین تزریق می‌شود. کیفیت فوم تزریق‌شده به میکرومدل با تغییر فشار گاز و دبی سیال قابل تغییر است که در این پژوهش از فوم با مشخصات فشار 300 میلی بار و دبی 0.2 میلی‌لیتر بر ساعت و قطر متوسط 100 میکرومتر استفاده می شود. در مطالعه ی حاضر از آب‌نمک به عنوان سیال پایه تزریق و سورفکتانت های SDS و TTAB استفاده می شود که نتایج نشان می دهد که حضور سورفکتانت سبب کاهش کشش سطحی و تغییر ترشوندگی میکرومدل می شود و اشباع نفت باقی‌مانده را کاهش می دهد. در تزریق سیالات پدیده ی انگشتی شدن سبب ناپایداری می شود که تزریق فوم با کاهش تحرک پذیری گاز و افزایش ویسکوزیته ی ظاهری سبب بهبود روبیدن نفت باقی‌مانده در میکرومدل می شود که راندمان برداشت نفت را 17 درصد نسبت به سورفکتانت TTAB و نسبت به آب نمک 54 درصد افزایش می یابد که نتایج مطالعه ی حاضر این موضوع را تایید می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ازدیاد برداشت نفت #میکروسیالات #سورفکتانت #تزریق فوم #میکرومدل #دستگاه میکروسیال جریان متمرکز.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)