پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
امیرحسین بزازی لمراسکی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد راهنما]
چکیده: در سال‌های اخیر، با کاهش استخراج از مخازن نفتی روش‌های جدیدی جایگزین روش‌های سنتی برداشت نفت شده است. این روش‌های جدید به اصطلاح ازدیاد برداشت نفت نامیده می‌شوند که به دنبال یافتن کارآمدترین روش هستند. معمولا در مقیاس آزمایشگاهی به‌منظور مطالعه برروی ازدیاد برداشت نفت، از محیط متخلخل مغزه استفاده می‌شود. رفتار سیال در این محیط برای محققین همانند جعبه سیاه می‌باشد. در پژوهش حاضر این رفتار با ساخت طرح کوچک‌شده‌ی مخزن ناهمگن به کمک لیتوگرافی نرم، آشکارسازی شده است. یکی از کارآمدترین روش‌هایی که در بحث برداشت نفت به خوبی عمل کرده، نانوتکنولوژی است. در این مطالعه، با ترکیب نانوذرات- سورفکتانت به بررسی تاثیر نانوذرات آلومینا و سیلیکا بر مقدار اشباع نفت در میکرومدل پرداخته شده است. سورفکتانت با غلظت وزنی 1 درصد و نانوذرات با یک غلظت وزنی 0.2 درصد آماده شده است. این سیالات با یک نرخ جریان ثابت به میکرومدل تزریق می‌شود. نتایج حاکی از اثر بخشی نانوسیالات می‌باشد. به‌طوری که نانوسیال آلومینا-SDS در مقایسه با SDS توانست مقدار نفت اشباع در میکرومدل را 19.37 درصد کاهش دهد که این عدد برای نانوسیال سیلیکا-SDS 15.53 درصد می‌باشد. دلیل این کارآمدی را می‌توان توانایی نانوذرات بر کاهش کشش سطحی و تغییر خاصیت ترشوندگی سطح دانست. تزریق نانوسیالات باعث تشدید ناپایداری انگشتی لزج که در نهایت منتج به افزایش نفت‌های بهدام افتاده در میکرومدل می‌شود. برای جلوگیری از این ناپایداری، تزریق فوم می‌تواند گزینه جالبی باشد. در پژوهش حاضر برای تولید فوم در مقیاس میکرو از دستگاه میکروسیالاتی جریان متمرکز استفاده شده است. تزریق فوم در میکرومدل باعث کاهش مقدار نفت اشباع می‌شود. نانوفوم آلومینا-SDS 11.69 درصد مقدار اشباع نفت را نسبت به فوم SDS کاهش می‌دهد که این مقدار برای فوم سیلیکا - SDS 7.73 درصد کاهش میباشد. نتایج این مطالعه اثر بخشی استفاده از نانوذرات و تزریق فوم در میکرومدل را نشان میدهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ازدیاد برداشت نفت #میکروسیالات #نانوسیالات #فوم #جریان متمرکز #میکرومدل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)