پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
حسین جباری [پدیدآور اصلی]، مهدی گردویی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه فرایند برخورد و نفوذ سرعت بالا به اهداف سرامیک/کامپوزیت به صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفت. سرامیک استفاده شده در این اهداف از جنس آلومینا و کامپوزیت نیز از جنس شیشه/اپوکسی می باشد که با روش لایه چینی دستی در چهار ضخامت متفاوت ساخته شد. در قسمت تجربی، آزمون های ضربه سرعت بالا به وسیله ی تفنگ گازی و با پرتابه های مخروطی شکل فولادی صورت گرفت و کمیت های سرعت خروج، فرسایش و وزن پرتابه پس از ضربه، مکانیزم نفوذ، نحوه شکست سرامیک، تغییر شکل و گسیختگی لایه کامپوزیتی و همچنین سرعت حد بالستیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در قسمت مطالعه عددی این پایان نامه فرایند نفوذ توسط نرم افزار المان محدود ال اس داینا و برطبق نتایج به-دست آمده برای سرعت ها در آزمایش های تجربی مدل سازی شد و متغیرهای سرعت خروج پرتابه از هدف، سرعت حد بالستیک و انرژی بالستیک مخصوص محاسبه شد. سپس منحنی سرعت خروجی بر حسب سرعت برخورد برای اهدف با ضخامت های مختلف و همچنین نمودارهای سرعت حد بالستیک بر حسب ضخامت لایه سرامیک و کامپوزیت ارائه شد. پس از صحت سنجی مدل عددی با نتایج به دست آمده از آزمون-های تجربی و دستیابی به یک مدل معتبر در ادامه شبیه سازی، فرایند نفوذ توسط دو پرتابه رایج AK-47 (کالیبر 7/62) و برتا (کالیبر 9) مدل سازی شد. نتایج نشان داد که نرخ کاهش سرعت خروجی در مقایسه با سرعت برخورد، در نزدیکی سرعت حد بالستیک بالاتر است و در سرعت های بالاتر از حد بالستیک با افزایش سرعت برخورد نرخ تغییرات سرعت کمتر می شود. همچنین در ضخامت های پایین سرامیک، افزایش ضخامت کامپوزیت در سرعت های بالا، تأثیر بسیار کمی روی تغییرات سرعت پرتابه ها دارد ولی با کاهش سرعت پرتابه و نزدیک شدن به سرعت حد بالستیک این تغییرات بیشتر می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرامیک #کامپوزیت #نفوذ #آزمون ضربه سرعت بالا #تحلیل المان محدود
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)