پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مسعود جعفرپور [پدیدآور اصلی]، مهدی بامداد[استاد راهنما]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، به مدل سازی و تحلیل دینامیکی سیستم محرّکه ریسمان تابیده پرداخته شده است. برای این کار، ریسمان به صورت یک جسم پیوسته فرض شده و سپس معادلات دینامیکی حرکت آن بدست آمده است. در استخراج معادلات دینامیکی ریسمان فرض شده است که جنس ریسمان یک ماده ویسکوالاستیک می باشد. در این مدل سازی، معادلات دینامیکی ریسمان تابیده یک سری معادلات دیفرانسیل جزئی می باشد که حل آن به وسیله روش عددی تفاضل محدود انجام شده است. همچنین برای آنکه بتوان تحلیل دقیقی از رفتار دینامیکی ریسمان ارائه داد، سیستم ریسمان تابیده در نرم افزار آباکوس نیز مدل شده است. در این پایان نامه، علاوه بر نتایج حالت پایای ریسمان تابیده، نتایج حالت گذرای آن نیز گزارش شده است. همچنین، نحوه انتخاب موتور مناسب برای ریسمان نیز بیان شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم محرّکه #سیستم محرّکه ریسمان تابیده #ویسکوالاستیک #مدل سازی دینامیکی #روش عددی تفاضل محدود #بازوی رباتیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)