پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
اسماعیل قاسمی [پدیدآور اصلی]، سید وحید حسینی[استاد راهنما]
چکیده: بررسی وضعیت لحظه ای روغن موتور احتراق داخلی برای اطمینان از عملکرد مطلوب روانکار و سلامت موتور صورت می گیرد. تحقیق حاضر به طراحی و ساخت حسگر خازنی برای پایش آنلاین کیفیت روغن می‌پردازد. عوامل نویز بر عملکرد حسگر مانند دما، فشار و دبی روغن مورد بررسی قرار گرفت. اثر عوامل مختلف خرابی روغن مانند آلودگی آب، آلودگی سوخت و اکسیداسیون بر خروجی‌های حسگر در مدار هیدرولیک به صورت آنلاین مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. علاوه بر این حسگر در دو مرحله به صورت آفلاین و آنلاین داخل مدار مورد ارزیابی در آزمون دوام موتوری در شرایط کارکرد واقعی قرار گرفت. هندسه الکترودهای این حسگر خازنی به شکلی طراحی شده که ظرفیت خازنی آن بالاتر رود که با افزایش ظرفیت خازنی آن تغییرات در روغن به شکل دقیق تری اندازه گیری شود و در صورت وجود حباب در روغن در اندازه گیری خللی وارد ننماید. روغن از داخل این حسگر خازنی عبور می‌کند که امکان پایش آنلاین اختلاف فشار روغن ورودی و خروجی از حسگر را به وجود می آورد و در صورت کنترل دبی روغن، می توان وضعیت گرانروی روغن را مورد پایش قرارداد. از مزایای این طرح سیلان بهتر روغن و عدم رسوب درون حسگر و در پی آن افزایش دقت در تشخیص خرابی روغن و تشخیص آلودگی بنزین در روغن می‌باشد. خروجی‌های حسگر، ظرفیت خازنی، زاویه تتا (نسبت بین بخش موهومی و بخش حقیقی گذردهی)، اختلاف فشار دو سر حسگر و دمای روغن هستند که عوامل مختلف خرابی روغن اثرات متفاوتی روی هر یک می‌گذارند. نتایج آزمایشات انجام شده بیانگر توانایی این حسگر در شناسایی خرابی‌های مختلف روغن مانند آلودگی آب، سوخت و اکسیداسیون می باشد، به طوری که می توان محدوده مشخص سلامت روغن برای خروجی های حسگر تعیین کرد. هزینه پایین تولید و امکان پردازش ساده و آنلاین اطلاعات خروجی حسگر و دقت بالا از ویژگی های این حسگرکیفیت روغن هست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایش آنلاین وضعیت #کیفیت روغن #حسگر روغن #ضریب دی‌الکتریک #روغن موتور احتراق داخلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)