پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
ابوالفضل طالبی [پدیدآور اصلی]، سید وحید حسینی[استاد راهنما]
چکیده: نظارت بر سلامت تجهیزات دوار از اهمیت خاصی برای نگهداری سیستم های مکانیکی مانند موتور جت‌، موتورهای احتراق داخل و توربین‌ها برخوردار است. روغن‌های روانکار به عنوان یکی از مهم‎ترین اجزا در طول عملکرد موتور دچار تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی‌شان می‌شوند. میزان و بزرگی ذرات سایشی آهن در روغن موتور یکی از شاخص‌های ارزیابی سلامت موتور بحساب می‌آید و براساس آن می‌توان خرابی موتور را شناسایی و یا پیش‌بینی کرد. این پایان نامه به طراحی و ساخت حسگر القایی تشخیص ذرات سایشی آهن می پردازد. در مرحله اول دو طرح برای ساخت حسگرها پیشنهاد شد. حسگر اول دارای چهار سیم‌پیچ و حسگر دوم دارای سه سیم‌پیچ می‌باشند. قطر مجرای روغن در حسگر اول دو برابر قطر مجرای روغن در حسگر دوم می‌‌باشد. بر اساس تحلیل نتایج بدست آمده حسگر اول بصورت داخل مدار و خارج از مدار قابل استفاده می‌باشد. اما حسگر دوم با توجه به محدوده دبی روغن عبوری کمتر، بصورت خارج از مدار قابل استفاده است. در ادامه جهت دستیابی به قدرت تشخیص بالاتر بهینه‌سازی شرایط کارکرد حسگرها با استفاده از روش طراحی آزمایشات بصورت برون خط انجام شد. متغیرهای مؤثر از جمله فرکانس، ولتاژ ورودی، نوع سیم‌بندی و مقاومت ورودی به گونه ای بدست آمدند که بهترین شرایط عملکردی برای حسگرها ایجاد شوند. حساسیت حسگر دوم به دلیل دارا بودن مجرای کوچکتر و محدوده سرعت بالاتر، بیشتر بدست آمد. جهت شبیه‌سازی شرایط واقعی مدار روغن موتور و انجام آزمایشات برخط، یک مدار هیدرولیک روغن با امکان وجود ذرات مشخص سایشی آهن ساخته شد. عملکرد حسگرها در مدار هیدرولیک از نظر آب‌بندی و کارکرد در دما و فشار بالا صحه‌گذاری شدند. برای رسیدن به غلظت و قطرهای مورد نظر در آزمون‌ها، ذرات آهن بر اساس استاندارد ISO 16232 دسته‌بندی شدند. با توجه به قدرت تشخیص بالاتر حسگر شماره دو آزمون‌های برخط تنها برای این حسگر انجام شدند. این حسگر، ذرات ساییده شده آهنی را می‌تواند بصورت جداگانه و تجمعی تشخیص دهد. تشخیص جداگانه ذرات به وسیله تحلیل نتایج ولتاژ خروجی حسگر و تشخیص تجمعی ذرات با استفاده از پایش ظرفیت خود القایی صورت می‌گیرد. ذرات آهنی با حداقل قطر 125 میکرومتر می‌توانند به وسیله حسگر ساخته شده به صورت جداگانه مشاهده شوند، همچنین حسگر می‌تواند ذرات را به صورت تجمعی در غلظت‌های بیشتر از ppm 150 شناسایی کند که مرز شروع خرابی موتورهای احتراق داخلی می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حسگر بر خط #پایش وضعیت روغن #تشخیص ذرات آهن #حسگر القایی #موتورهای درونسوز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)